Przywrócono odwiedziny w hrubieszowskim szpitalu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie przywraca możliwość odwiedzania hospitalizowanych pacjentów.

Reklamy

INFORMACJA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SP ZOZ W HRUBIESZOWIE

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach 13:00 – 18:00.

Przy pacjencie może przebywać jednoczasowo tylko jedna osoba przez 15 minut.

Reklamy

Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami możliwe są tylko po uzyskaniu indywidualnej zgody ordynatora/kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego.

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, salach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych, odwiedzanie chorych jest ograniczone i może się odbyć za zgodą właściwego dla danego oddziału kierownika/ordynatora lub lekarza dyżurnego.

Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby z objawami infekcji.

Pobyt osób odwiedzających nie może zakłócać toku planowanych badań i zabiegów przy pacjentach oraz ustalonego porządku pracy oddziału i w tym zakresie osoby te zobowiązane są podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego.

Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo odwiedzać i przebywać z dzieckiem przez całą dobę. Inne osoby mogą odwiedzać dziecko na zasadach ogólnych.

W przypadku zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów może być ponownie okresowo wprowadzony zakaz odwiedzin pacjentów.

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, odwiedzający zobowiązani są dodatkowo do:

  • Zdezynfekowania rąk po wejściu do szpitala i założenia jednorazowej maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos.
  • Jeśli to możliwe, w kontaktach z innymi osobami zachowania odległości co najmniej 1 metra.
  • Ograniczenia podawania ręki lub innego kontaktu bezpośredniego.
  • Zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu oraz zachowania czystości i porządku, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych.
  • Przestrzegania zasad segregacji odpadów oraz zakazu wrzucania odpadów do czerwonych worków.
  • Zdezynfekowania rąk po zakończonej wizycie.
  • Zastosowania się także do innych ewentualnych zaleceń personelu medycznego dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Osobom odwiedzającym zabrania się:

  • Siadania na łóżkach pacjentów oraz wieszania czegokolwiek na łóżkach i stojakach;
  • Przebywania w innych pomieszczeniach, poza miejscem pobytu pacjenta.

Osoby odwiedzające, niestosujące się do powyższych zaleceń nie będą wpuszczane na teren szpitala i mogą być z niego wyproszone.

Dyrekcja
SP ZOZ w Hrubieszowie

Zobacz też:

Hrubieszów: Półtora miliona na wsparcie dla szpitala? – WIDEO

Hrubieszów: Półtora miliona na wsparcie dla szpitala? – WIDEO


LubieHrubie na Instagramie