13 lipca 2024

Na terenie Rotundy Zamojskiej powstanie cela Żołnierzy AK

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość inicjatorem powstania oraz urządzenia na terenie Rotundy Zamojskiej celi upamiętniającej działalność Żołnierzy Armii Krajowej na Zamojszczyźnie.

Reklamy

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, w wyniku zawartego porozumienia z Urzędem Miasta Zamość i przekazania przez Związek wkładu finansowego na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu” (umowa darowizny z dnia 28.06.2016 r.), doprowadził do powstania i urządzenia celi poświęconej pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu Zamojskiego na terenie wyremontowanej Rotundy Zamojskiej.

Dzięki temu w Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyzny, miejscu pamięci narodowej, licznie odwiedzanym przez turystów, z inicjatywy Związku zostanie po raz pierwszy przedstawiona działalność AK i jej kontynuacji, tj. powojennych formacji niepodległościowych na Zamojszczyźnie.

Reklamy

Dotąd nieistniejąca, a oczekiwana społecznie Cela AK – zgodnie z zawartą umową – została zlokalizowana pod nr XX i została wyposażona także z wykorzystaniem dofinansowania Związku. Obecnie znajdują się w niej m.in. 4 tablice informacyjne dotyczące: Powstania Zamojskiego, działalności I i II Inspektoratu Zamojskiego AK oraz Samodzielnego Obwodu WIN Tomaszów Lubelski. Przygotowane przez ŚZŻAK Okręg Zamość projekty tablic, ich treść i grafika były konsultowane i zaakceptowane przez Oddział IPN w Lublinie. W celi dostępny jest również infomat, w którym zostanie niebawem zamieszczona, przygotowana przez Związek, prezentacja dotycząca działalności AK i powstałych z jej żołnierzy, powojennych formacji niepodległościowych.

Docelowo zaplanowane wyposażenie, wygląd celi, a przede wszystkim jej historyczny przekaz (treści tablic także w wersji anglojęzycznej) pozwoli szerzej upowszechniać wielki dorobek działalności PPP na terenie Zamojszczyzny, patriotyzm i bohaterstwo naszych Przodków walczących o wolność Ojczyzny, także w obronie represjonowanych przez okupanta niemieckiego, Ukraińską Powstańczą Armię i komunistyczny aparat represji PRL mieszkańców regionu.

Reklamy

Fakt umieszczenia na jednej z tablic informacji o Powstaniu Zamojskim – walce zbrojnej w obronie polskiej ludności Zamojszczyzny, w sposób ludobójczy wysiedlanej przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej, szczególnie w związku ze zbliżającą się jego 80. rocznicą, pozwoli przybliżyć wiedzę i utrwalić pamięć o tym zapomnianym i pomijanym, a ważnym dla nas mieszkańców Zamojszczyzny, czynie zbrojnym.

Cały przekaz celi oddaje należny hołd patriotycznemu czynowi naszych Przodków, ma także na celu obok wartości edukacyjnej, krzewienie postaw patriotycznych oraz etosu AK. W okresie II wojny światowej Rotunda spełniała rolę więzienia, obozu przejściowego a także miejsca licznych, masowych egzekucji, straceń ludności polskiej.

Dotychczas w znajdujących się na Rotundzie celach pamięci poświęconym różnym grup, m.in. Sybirakom, Nauczycielom, Harcerzom, nie było pełnego przekazu historycznego, brakowało bowiem informacji o wysiłku, ofierze żołnierzy AK.

– Cieszymy się, że udało się zrealizować ten projekt i w tej formie godnie upamiętnić naszych Przodków walczących o wolność Ojczyzny. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy zrealizować to ważne przedsięwzięcie – informują przedstawiciele ŚZZAK. – Zapraszamy do odwiedzenia Celi AK nr XX i współpracy z naszym Związkiem.

­

(info i fot. ŚZŻAK Okręg Zamość)


Zobacz też:

Hrubieszów: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej uczcił pamięć pomordowanych żołnierzy AK i BCh (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej uczcił pamięć pomordowanych żołnierzy AK i BCh (ZDJĘCIA)


LubieHrubie na Instagramie