Hrubieszów: Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian na stanowisku dyrektora SP ZOZ nieważne?

Wczoraj, opublikowano rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Lubelskiego, stwierdzające nieważność uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Hrubieszowie dotyczących przyjęcia rezygnacji Dariusza Gałeckiego i odwołania go z funkcji dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie oraz powierzenia pełnienia tych obowiązków Alicji Jarosińskiej.

Reklamy

10 maja, w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, opublikowano rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Lubelskiego, stwierdzające nieważność uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Hrubieszowie w sprawach:

  • przyjęcia rezygnacji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz odwołania go z zajmowanego stanowiska,
  • powierzenia Pani Alicji Jarosińskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie,
  • oraz wynagrodzenia p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja 2021 r. wraz z uzasadnieniami:

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.145.2021 stwierdzające nieważność uchwały Nr 363/2021 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia rezygnacji Dyrektora SPZOZ w Hrubieszowie oraz odwołania go z zajmowanego stanowiska

Reklamy

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.146.2021 stwierdzające nieważność uchwały Nr 364/2021 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie w sprawie powierzenia Pani Alicji Jarosińskiej pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.147.2021 stwierdzające nieważność uchwały Nr 365/2021 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie w sprawie wynagrodzenia p.o. Dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie

Na niniejsze rozstrzygnięcia nadzorcze przysługuje Staroście Hrubieszowskiemu skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

(źródło: BIP)


Zobacz też:

Informacja Zarządu Powiatu w sprawie nowego dyrektora hrubieszowskiego szpitala

Informacja Zarządu Powiatu w sprawie nowego dyrektora hrubieszowskiego szpitala

LubieHrubie na Instagramie