17 kwietnia 2024

Otwarcie zmodernizowanych oddziałów w hrubieszowskim szpitalu. Protest przed budynkiem – ZDJĘCIA

W piątek 2 lipca odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych oddziałów w hrubieszowskim szpitalu. W tym samym czasie, przed budynkiem odbył się protest.

Otwarcie zmodernizowanych oddziałów w hrubieszowskim szpitalu

Ostatnie lata dla Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie to czas intensywnego rozwoju i wielu zmian. Placówka podejmuje działania na rzecz poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, wykonuje prace modernizacyjne i w trosce o pacjentów realizuje liczne inwestycje. Pandemia nie przeszkodziła również w konsekwentnej realizacji planów przez placówkę. Teraz Szpital Powiatowy w Hrubieszowie ukończył długofalowy projekt modernizacji i doposażenia oddziałów leczniczych. W ramach tego przedsięwzięcia kompleksową modernizację przeszło aż 7 z 13 oddziałów placówki. Każdy z oddziałów, w trosce o bezpieczeństwo i komfort Pacjentów, wyposażony został w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Jako pierwszy zmodernizowany został Oddział Chorób Płuc, następnie sukcesywnie prace prowadzone były w Oddziałach: Chirurgicznym, Ginekologiczno-Położniczym, Noworodkowym, Wewnętrznym i Dziecięcym. Jako ostatni modernizację przeszedł Oddział Neurologiczny.

-W Szpitalu Powiatowym w Hrubieszowie dokładamy wszelkich starań, aby otaczać naszych Pacjentów bezpieczną, fachową i jak najlepszą opieką medyczną. Inwestycja jaką była modernizacja kilku oddziałów szpitalnych przyczyniła się do podniesienia poziomu jakości udzielanych świadczeń medycznych i niewątpliwe wpłynęła na bezpieczeństwo i komfort Pacjentów. Teraz, nasi Pacjenci hospitalizowani są w nowoczesnych i wygodnych warunkach. W ramach projektu zakupiony został także specjalistyczny sprzęt medycznego, który jest niezbędny do wykonywania procedur medycznych  o sprawdzonej i potwierdzonej skuteczności, a niewykonywanych dotychczas w hrubieszowskich oddziałach szpitalnych. Sprawna aparatura i nowoczesny sprzęt medyczny są niezbędne przy diagnostyce i leczeniu oraz zapewniają bezpieczeństwo dla Pacjenta, jak i personelu – mówi Alicja Jarosińska, p.o. Dyrektora Naczelnego Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie

Największa inwestycja w historii placówki

Strategiczny projekt kompleksowej modernizacji kilku oddziałów szpitalnych hrubieszowskiej placówki rozpoczął się w 2018 roku – wówczas szpital złożył formalny wniosek do władz wojewódzkich o dofinasowanie. Dzięki temu projekt realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie  13.1 Infrastruktura  ochrony zdrowia – wsparcie skierowane wyłącznie do podmiotów leczniczych ujętych w ramach przedsięwzięcia „Zdrowie Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez  utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych”. Projekt otrzymał nazwę „Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie”, a jego głównym celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie SPZOZ w Hrubieszowie. Hrubieszowska placówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego otrzymała dofinasowanie w kwocie 4 584 477,15 zł. Z kolei Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, jako organ tworzący, udzieliło wsparcia finansowego w wysokości 1 440 000 zł. Pozostałą kwotę inwestycji Szpital zrealizował ze środków własnych. Łączny koszt modernizacji i doposażenia oddziałów wyniósł ponad 16 mln zł.

To już kolejna moja wizyta w Szpitalu Powiatowym w Hrubieszowie, podczas której mamy przyjemność zaprezentować kolejne etapy rozwoju placówki. Z dużą satysfakcją i uznaniem obserwuję działalność szpitala, który dba o mieszkańców Hrubieszowa i zapewnia kompleksową i fachową opiekę medyczną w komfortowych oraz nowoczesnych warunkach – wskazuje wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski.

Oddziały były remontowane i doposażane sukcesywnie, dzięki czemu możliwe było zachowanie ciągłości działalności leczniczej placówki, a mieszkańcy powiatu mogli korzystać z usług Szpitala. Projekt modernizacji oddziałów to strategiczne przedsięwzięcie.

– Jako Starosta Hrubieszowski jestem dumna, że udało nam się wykonać kolejny krok do poprawy jakości opieki i leczenia Pacjentów, a także prezentować i wdrażać w życie nowoczesne rozwiązania medyczne. Wielu chorób nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować, ale możemy korzystnie wpływać na ich przebieg, ułatwiając codzienne funkcjonowanie Pacjentów. Niezbędne do tego jest odpowiednie wsparcie wykfalifikowanego personelu oraz zakup specjalistycznego sprzętu. Życie i zdrowie mieszkańców ziemi Hrubieszowskiej to temat najwyższej wagi, dlatego też Powiat realizuje szereg inwestycji związanych ze Szpitalem Powiatowym w Hrubieszowie – mówi Aneta Karpiuk, Starosta Hrubieszowski

Nowoczesne oddziały i profesjonalny sprzęt medyczny

Zakres prac w zmodernizowanych Oddziałach: Chorób Płuc, Chirurgicznym, Ginekologiczno-Położniczym, Noworodkowym, Wewnętrznym, Dziecięcym oraz Neurologicznym obejmował wymianę okładzin podłogowych i ściennych, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, ciepłej wody użytkowej oraz wymianę stolarki drzwiowej. Prace remontowe objęły również wentylację pomieszczeń wraz z odprowadzeniem kanałów przestrzeni korytarza głównego pod sufitem podwieszanym oraz inne roboty towarzyszące. W ramach inwestycji zakupiono również nowoczesny sprzęt, taki jak m.in. specjalistyczne łóżka ortopedyczne, łóżka wielopozycyjne, łóżka szpitalne, urządzenie do ćwiczeń biernych nóg i rąk dedykowanych dla Pacjentów leżących, wirówka do pozyskiwania osocza wysokobiałkowego do PRP czy myjnię do endoskopów. Zrealizowano również zakupy aparatury medycznej, która pozwala na zaawansowaną diagnostykę i skuteczne leczenie Pacjentów. Zakupiono m.in. aparat do termolezji, urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran, aparat do badań urodynamicznych, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, kardiomonitory z centralą, defibrylator, kamizelki do drenażu, moduł holter EEG, videogastroskop. Wszystkie planowane zakupy sprzętu oraz aparatury były adekwatne do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, posiadanych zasobów kadrowych i rzeczywistych potrzeb placówki.

Obecnie Szpital Powiatowy w Hrubieszowie dąży również do wymiany zasłużonego i wymagającego serwisowania sprzętu medycznego, który jeszcze znajduje się w niektórych miejscach w placówce.

***

Protest przed budynkiem

W tym samym czasie, przed budynkiem hrubieszowskiego szpitala przez około półtorej godziny trwał protest przeciwko powierzeniu obowiązków dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie Alicji Jarosińskiej i jej decyzjom personalnym.

– Prosiliśmy wiceministra sprawiedliwości o rozmowę z mieszkańcami, jednak ani Pan Romanowski, ani pełniąca obowiązki dyrektora szpitala Alicja Jarosińska, ani starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk nie chcieli rozmawiać z nami – poinformowała przedstawicielka uczestników spontanicznej pikiety Marta Wierzbicka.

Więcej o proteście na stronie:

REFERENDUM-Mieszkańcy Hrubieszowa i Powiatu murem za Szpitalem »

­

(info i fot. Instytut Publico / SP ZOZ Hrubieszów, lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Program rehabilitacji pacjentów po COVID-19 w hrubieszowskim szpitalu – ZDJĘCIA

Program rehabilitacji pacjentów po COVID-19 w hrubieszowskim szpitalu – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie