Gminny Ośrodek Kultury w nowej szacie

Wołajowice

Reklamy

Zakończył się remont Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach realizowany ze środków UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres prac objął remont budynku GOK w Wołajowicach, w tym: wyminę pokrycia dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, częściową wyminę podłóg oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także wymianę armatury sanitarnej i wykonanie prac malarskich wewnątrz obiektu. Oprócz tego wykonano wymianę ogrodzenia.

***

Info i foto:
GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

GALERIA »