18 czerwca 2024

Polityka prywatności i RODO

Korzystanie z portali lubiehrubie.pl i hrubie.pl oznacza akceptację Regulaminu, zgodę na używanie cookies i innych technologii, pozwalających na efektywne i bezpieczne funkcjonowanie serwisu, w tym reklam spersonalizowanych, a także zaakceptowanie Polityki Prywatności i RODO, jak również zgody na to, że lubiehrubie.pl jest portalem informacyjnym, nie przeznaczonym sensu stricto dla dzieci, ponieważ niektóre z publikowanych treści mogą być dla nich nieodpowiednie ze względu na charakter drastyczny lub w inny sposób kontrowersyjny.

Reklamy

Jeśli nie zgadzasz się – OPUŚĆ SERWIS >>

Komunikat RODO

Reklamy

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Łyko, ul. Ludna 22/30, 22-500 Hrubieszów.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) informujemy, że wszystkie wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem adresu e-mail: lubiehrubie@gmail.com lub bezpośrednio w siedzibie administratora w formie pisemnego wniosku.

Reklamy

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt – lubiehrubie@gmail.com.

Jednocześnie informujemy, że do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy Prawo prasowe nie stosuje się wymienionych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. przepisów RODO.

Ponadto, Art. 17 ust. 3 lit. a RODO wskazuje, iż prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

Pomimo powyższych regulacji prawnych, administrator portali lubiehrubie.pl i hrubie.pl przychyli się pozytywnie do każdej prośby o usunięcie danych z publikacji w zakresie, jakim to będzie możliwe bez naruszenia praw osób trzecich.

Ochrona prywatności

Aby móc korzystać z portali lubiehrubie.pl i hrubie.pl, nie jest konieczna jakakolwiek rejestracja Użytkownika. Użytkownik pozostaje dla Administratora osobą anonimową.

Udostępnianie informacji o użytkowniku

Portale lubiehrubie.pl i hrubie.pl nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych informacji statystycznych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Pliki Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników portali lubiehrubie.pl i hrubie.pl, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisów na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu lubiehrubie.pl i hrubie.pl. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy portalem lubiehrubie.pl i hrubie.pl a współpracującymi z nami serwisami internetowymi.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług portalu. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach lubiehrubie.pl i hrubie.pl.

Reklamy spersonalizowane

Niektórzy partnerzy serwisu mogą stosować reklamy spersonalizowane (Polityka prywatności Google). Reklamy spersonalizowane (znane wcześniej jako reklamy oparte na zainteresowaniach) to reklamy dopasowane do potrzeb użytkowników, które umożliwiają reklamodawcom docieranie do użytkowników na podstawie informacji o ich zainteresowaniach i cechach demograficznych (np. do miłośników sportu). Dzięki temu nie muszą oni tracić czasu na przeglądanie reklam produktów, które najzwyczajniej ich nie interesują. Do użytkowników trafiają tylko te reklamy, które odpowiadają ich zainteresowaniom. Należy mieć świadomość, że przeglądane w Internecie treści mają wpływ na wyświetlanie reklam spersonalizowanych użytkownikowi, jak również innym użytkownikom korzystającym z urządzenia (w tym dzieciom).

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Linki do innych stron internetowych

Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronach portalu lubiehrubie.pl i hrubie.pl linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Nie odpowiadamy również za działania w tym zakresie ich oprogramowania.

Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami powyższej polityki prywatności i RODO – OPUŚĆ SERWIS >>

Link umożliwiający wycofanie zgody znajdziesz na samym dole każdej strony naszego portalu.