19 czerwca 2024

Regulamin

Korzystanie z portalu lubiehrubie.pl oznacza akceptację poniższego regulaminu, używania cookies i innych technologii, pozwalających na efektywne i bezpieczne funkcjonowanie serwisu, w tym reklam spersonalizowanych, a także zaakceptowania Polityki Prywatności i RODO, jak również zgody na to, że lubiehrubie.pl jest portalem informacyjnym, nie przeznaczonym dla dzieci, ponieważ niektóre z publikowanych treści mogą być dla nich nieodpowiednie ze względu na charakter drastyczny lub w inny sposób kontrowersyjny.

Reklamy

­

Jeśli się nie zgadzasz –
OPUŚĆ SERWIS

1. Regulamin niniejszy określa zasady umożliwiania drogą elektroniczną przez portal lubiehrubie.pl z siedzibą w Hrubieszowie, zwanego dalej Administratorem, na rzecz użytkowników Internetu, zwanych dalej Użytkownikami, publikowania ich wpisów, uczestniczenia w Forum serwisu lubiehrubie.pl, jak również korzystania z innych usług elektronicznych świadczonych przez portal, zwanych dalej Forum, w celu publikowania i wymiany informacji.

Reklamy

­

2. Aby móc korzystać z usług Forum portalu lubiehrubie.pl, nie jest konieczna rejestracja Użytkownika. Administrator nie gromadzi danych Użytkowników. Użytkownik pozostaje dla Administratora osobą anonimową.

Reklamy

3. Użytkownik publikując swoje wpisy lub przesyłając treść do publikacji, robi to z własnej inicjatywy i woli, reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Portal lubiehrubie.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum lub przesyłane do publikacji. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkiej staranności, aby jego wpis lub przesyłana do publikacji treść zawierały wszystkie informacje niezbędne do ich publikacji.

4. W dziale Ogłoszenia Użytkownik może opublikować w ciągu doby maksymalnie jeden wpis. Użytkownik winien wypełnić wcześniej wszystkie pola formularza „Dodaj ogłoszenie” z należytą starannością, poprawnością stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną, a także dobrymi obyczajami oraz zaznajomić się i zatwierdzić regulamin serwisu.

5. Wpisy w dziale Ogłoszenia publikowane są po wcześniejszym zaakceptowaniu zgodności ich treści z regulaminem serwisu przez administratora portalu i edytują się przez co najmniej 7 dni, po czym są usuwane. Aby usunąć wpis w terminie wcześniejszym, Użytkownik winien wnieść takie życzenie drogą mailową do administratora na adres lubiehrubie@gmail.com, podając treść dodanego przez siebie wpisu – ogłoszenie zostanie usunięte w najbliższym możliwym terminie.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.

7. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na Forum wpisów i innych treści o charakterze reklamowym i komercyjnym lub charakterze oferty handlowej czy świadczenia usług oraz innych, których publikacja może przynieść Użytkownikowi stałe lub okresowe korzyści finansowe (w tym dotyczących produkcji rolniczej i oferty produktów rolniczych, czy wynajmowania nieruchomości) lub też takich, których treść jest sprzeczna z prawem lub narusza prawa osób trzecich oraz linków o takim charakterze, a także linków do innych stron lub stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim lub też takich, których treść jest sprzeczna z prawem lub narusza prawa osób trzecich.

8. Portal lubiehrubie.pl zastrzega sobie prawo do nieopublikowania, modyfikowania lub usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 6 i 7 niniejszego Regulaminu bez powiadamiania autora, który dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt. 4, 6 i 7 Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych obyczajów, czy zasad współżycia społecznego. W wypadku wpisów użytkowników, których zgodność z regulaminem nie jest jednoznaczna, decyzję o ich publikacji, pozostawieniu, usunięciu lub modyfikacji podejmuje administrator portalu i Forum bez powiadamiania Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy publikacji treści, wpisów, ogłoszeń, ich modyfikacji, bądź dalszej ich publikacji bez podania przyczyny.

9. Użytkownik zamieszczając wpis na Forum lub przesyłając treść do publikacji, nieodpłatnie upoważnia portal lubiehrubie.pl do:

a) zapisywania publikowanych wpisów (wypowiedzi) w pamięci komputera,

b) obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum lub publikowane treści,

c) publikowania i rozpowszechniania zamieszczonych na Forum przez Użytkownika wpisów lub nadesłanych przez Użytkownika do publikacji treści, w sieci Internet,

d) włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,

e) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,

f) publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych).

10. Użytkownik Forum umieszczając wpisy na Forum lub przesyłając treści do publikacji, wyrażają zgodę na dowolne dysponowanie treściami przez Administratora, w tym skracania, poprawiania i zmieniania treści oraz publikacji zgodnie z pkt. 8 i 9 Regulaminu.

11. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu i Forum bez podawania przyczyny.

12. Użytkownik zamieszczając wpis na Forum lub przesyłając treści do publikacji, zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

13. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności portalu lubiehrubie.pl.

14. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z usług portalu lubiehrubie.pl będzie nadal posiadał) prawa autorskie oraz wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia publikowania i używania przez lubiehrubie.pl treści jego wpisów lub treści przesyłanych do publikacji, w celu świadczenia usług określonych w warunkach niniejszego Regulaminu.

15. Łamanie przez Użytkownika niniejszego regulaminu upoważnia Administratora strony do usunięcia wpisu (wpisów) Użytkownika bez podawania powodu i bez zawiadamiania go o tym.

16. Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak ze względu na społecznościowy charakter portalu – nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wiedzy o nadużyciach, czy wiedzy o postępowaniu niezgodnym z prawem – prosimy o kontakt pod adresem mailowym: lubiehrubie@gmail.com.

17. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Regulaminu.

Redakcja portali lubiehrubie.pl i hrubie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i materiałów nadesłanych. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.

Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami powyższego regulaminu –

OPUŚĆ SERWIS >>