Horodło w obiektywie

Horodło

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury w Horodle oraz Biblioteka Publiczna w Horodle zaprasza do uczestnictwa w III edycja konkursu fotograficznego „Horodło w obiektywie”.

u>REGULAMIN

I. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Horodle
Biblioteka Publiczna w Horodle

II. Cele
Zamierzeniem organizatorów jest prezentacja piękna Horodła z uwzględnieniem historii i walorów krajobrazowych oraz tworzenie dokumentacji fotograficznej regionu.

Temat III edycji to „ XX Międzynarodowego Biegu Ulicznego”Unii Horodelskiej” widzianych oczami fotografującego. Od uczestników oczekujemy ciekawych ujęć sportowców podczas biegu, a także reakcji kibiców.

III. Założenia
1. Konkurs będzie realizowany corocznie w latach 2008 – 2012
2. Konkurs ma charakter otwarty
3. Każdy uczestnik może nadesłać do 10 zdjęć, w tym jeden zestaw do 5 fotografii
4. Technika fotogramów jest dowolna, format 20×30 cm.
5. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie
6. Każde zdjęcie powinno być na odwrocie czytelnie opisane numerem, tytułem i godłem zgodnie z kartą zgłoszenia.
7. Do przesyłki należy dołączyć zaklejoną, podpisaną godłem kopertę zawierającą kartę zgłoszenia oraz wglądówka w wersji elektronicznej – format min. 10×15 – 300 dpi.
8. Prace z formularzem zgłoszenia należy nadesłać lub dostarczyć do dnia 29 października 2010r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Hrubieszowska 1
22-523 Horodło
9. Prace nadesłane przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie możliwość wykorzystania nieodpłatnego fotografii w celach promocji konkursu oraz popularyzacji Horodła
10. Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez jury prace zostaną opublikowane w albumie z okazji 600 rocznicy zawarcia Unii Horodelskiej przypadającej w 2013 roku.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu:
Powołane przez Organizatora jury oceni i przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Jury przysługuje prawo interpretacji regulaminu,a werdykt jest ostateczny i nie podlega zmianie

V. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
– I nagroda – 300 zł
– II nagroda – 200 zł
– III nagroda – 150 zł
– 3 wyróżnienia – po 100zł

VI. Ogłoszenie wyników,wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w listopadzie br. Uczestników konkursu o dokładnym terminie powiadomimy telefonicznie.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania w GOK Horodło i na stronie www.gokhorodlo.com

Zapraszamy do udziału!

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY »

GOK Horodło