Odnowa hrubieszowskiej wsi

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Gmina Hrubieszów właśnie zakończyła realizację dwóch operacji (projektów), na które otrzymała dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a niemal jednocześnie złożone zostały kolejne dwa wnioski. W sumie remonty i rozbudowa dotyczą 9 świetlic wiejskich i budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach.

W ubiegłym roku gmina Hrubieszów podpisała umowę z Samorządem Województwa na dofinansowanie operacji (projektu) pn. „Modernizacja budynków świetlic w Czumowie, Dąbrowie, Jankach i Masłomęcz”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 249.515,00 zł, a łączna wartość operacji (projektu): 403.766,01 zł. Podobną umowę zawarł Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s. w Wołajowicach na operację (projekt) pn.: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach”. W tym przypadku wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 234.478,00 zł, a łączna wartość projektu: 395.725,42 zł. W ostatnim czasie obie operacje (projekty) zostały zakończone, a Gmina i GOK występują o refundację środków finansowych poniesionych w związku z ich realizacją.

Natomiast w ubiegłym tygodniu Gmina Hrubieszów złożyła dwa kolejne wnioski o dofinansowanie operacji (projektów) w drugim naborze w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Pierwszy z tych wniosków pn.: „Remont świetlic wiejskich w Nowosiółkach i Dziekanowie” oszacowano na wartość 784.251,80 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi: 441.472,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania remont obu budynków świetlic planuje się zakończyć do listopada 2011 r.

Natomiast drugi wniosek pn.: „Rozbudowa i remonty świetlic wiejskich w: Wolicy, Metelinie i Kułakowicach Trzecich” zakłada rozbudowę niewielkiego budynku świetlicy wiejskiej w m. Wolica oraz remonty budynków świetlic w dwóch pozostałych miejscowościach. Wartość całkowita operacji wynosi: 796.821,40 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 455.627,00 zł. W tym przypadku, jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie, realizacja operacji ma zakończyć się najpóźniej w czerwcu 2012 r.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki