LubieHrubie.pl » Regulamin

A A A

Regulamin

Autor: mac

Data dodania: 2012-01-01

Regulamin portalu LubieHrubie.pl

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez LubieHrubie Media z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Szeroka 3A, 22-500 Hrubieszów, zwanego dalej Administratorem na rzecz użytkowników Internetu, zwanych dalej Użytkownikami, polegającej na umożliwieniu publikowania ich wpisów, uczestniczenia w Forum serwisu LubieHrubie.pl, dodawania komentarzy do artykułów zamieszczanych przez serwis LubieHrubie.pl, jak również korzystania z innych usług elektronicznych świadczonych przez portal, zwanych dalej Forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.

2. Aby móc korzystać z usług Forum portalu LubieHrubie.pl, niezbędne jest rejestracja użytkownika. Rejestracja umożliwi udział w Forum oraz korzystanie z innych usług świadczonych elektronicznie na stronach portalu LubieHrubie.pl. Formularz obejmuje jedynie obowiązkowe dane związane z adresem mailowym - użytkownik pozostaje dla administratora osobą anonimową. Nazwa konta jest tożsama z adresem e-mail, nick użytkownika, który będzie edytowany przy jego wpisach jest unikalny i niepowtarzalny. Dane użytkownika niezbędne do dokonania rejestracji nie będą edytowane w żadnym miejscu portalu.

3. Użytkownik publikując swoje wpisy (wypowiedzi) reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Portal LubieHrubie.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum.

4. Użytkownik publikując swoje wpisy (wypowiedzi) zobowiązuje się umieściś swój wpis we właściwym dziale Forum przeznaczonym dla danej kategorii wpisu, umieszczenie wpisu w innym dziale, niż przeznaczony dla danej kategorii wpisu, stanowi podstawę do modyfikacji lub usunięcia wpisu.

Przeznaczenie działów:
- dział "Ogłoszenia" - przeznaczony do zamieszczania ogłoszeń (bez komentarzy, opinii, życzeń, nekrologów i kondolencji); w ciągu doby można dodać maksymalnie jedno ogłoszenie, znajduje się pod adresami
- "Ogłoszenia - Sprzedam" - http://ogloszenia.hrubie.pl/sprzedam - dla ogloszeń o sprzedaży (oprócz sprzedaży nieruchomości, w tym mieszkań), wpisy edytują się przez 30 dni
- "Ogłoszenia - Kupię" - http://ogloszenia.hrubie.pl/kupie - dla ogłoszeń o chęci zakupu (oprócz chęci zakupu nieruchomości, w tym mieszkań), wpisy edytują się przez 30 dni
- "Ogłoszenia - Nieruchomości" - http://ogloszenia.hrubie.pl/nieruchomosci - dla nieruchomości (również mieszkań), w tym także ich zakupu i sprzedaży, wpisy edytują się przez 30 dni
- "Ogłoszenia - Inne" - http://ogloszenia.hrubie.pl/inne - dla innych ogłoszeń, wpisy edytują się przez 30 dni
- dział "Brulion" - przeznaczony do wymiany komentarzy i opinii znajduje się pod adresem
http://brulion.hrubie.pl/
- dział "Naj" - przeznaczony do zamieszczania życzeń znajduje się pod adresem
http://naj.hrubie.pl/ - wpisy edytują się przez 30 dni
- dział "Nekrologi" - przeznaczony do zamieszczania jedynie nekrologów i kondolencji znajduje się pod adresem
http://nekrologi.hrubie.pl/ - wpisy edytują się przez 30 dni

5. Publikowanie dodanych przez Użytkownika wpisów w działach: Wiadomości, Region, Sport, Zapowiedzi nastepuje po zaakceptowaniu wpisu przez Administratora. W dziale Ogłoszenia Użytkownik może opublikować w ciągu doby maksymalnie jeden wpis.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.

7. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na Forum wpisów i innych treści o charakterze reklamowym i komercyjnym oraz linków o takim charakterze, a także linków do stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim lub też takich, których treść jest sprzeczna z prawem.

8. Portal LubieHrubie.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 6 i 7 niniejszego Regulaminu bez powiadamiania autora, który dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt. 4, 6 i 7 Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W wypadku wpisów użytkowników, których zgodność z regulaminem nie jest jednoznaczna, dezycję o ich pozostawieniu, usunięciu lub modyfikacji podejmuje administrator portalu i Forum bez powiadamiania użytkownika.

9. Użytkownik zamieszczając wpis na Forum nieodpłatnie upoważnia portal LubieHrubie.pl do:
a) zapisywania publikowanych wpisów (wypowiedzi) w pamięci komputera,
b) obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum,
c) publikowania i rozpowszechniania zamieszczonych na Forum przez Użytkownika wpisów (wypowiedzi) w sieci Internet,
d) włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
e) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
f) publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych).

10. Użytkownik Forum umieszczając wpisy na Forum wyrażają zgodę na dowolne dysponowanie treściami przez Administratora, w tym skracania, poprawiania i zmieniania treści oraz publikacji zgodnie z pkt. 8 Regulaminu.

11. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyny.

12. Użytkownik zamieszczając wpis na Forum zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

13. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności portalu LubieHrubie.pl.

14. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z usług portalu LubieHrubie.pl będzie nadal posiadał) prawa autorskie oraz wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia poblikowania i używania przez LubieHrubie.pl treści jego wpisów w celu świadczenia usług określonych w warunkach niniejszego regulaminu.

15. Łamanie przez Użytkownika niniejszego regulaminu upoważnia Administratora strony do usunięcia konta użytkownika bez podawania powodu i bez zawiadamiania go o tym.

16. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez LubieHrubie Media Maciej Łyko z siedzibą przy ul. Szerokiej 3A, 22-500 Hrubieszów, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie.

LubieHrubie Media Maciej Łyko informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

17. Użytkownik zamawiając sobie newsletter wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204;) wszelkich materiałów publikowanych przez LubieHrubie Media.

18. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie regulaminu.


Regulamin Katalogu Firm portalu LubieHrubie.pl


1. Celem Katalogu Firm portalu LubieHrubie.pl publikowanym pod (adresem www.Hrubie.pl) jest umożliwienie osobom poszukującym informacji o firmach i instytucjach działających na terenie powiatu hrubieszowskiego oraz mających w zakresie swej działalności teren tego powiatu, podstawowych danych adresowych oraz informacji o zakresie prowadzonej działalności.

2. Firma lub instytucja zgłaszająca swoje dane do Katalogu wyraża zgodę na udostępnienie tych danych innym Użytkownikom Katalogu Firm portalu LubieHrubie.pl.

3. Informacje zawarte w Katalogu Firm portalu LubieHrubie.pl udostępniane są odpłatnie wg cennika usług. Koszt jednego wpisu do Hrubieszowskiego Katalogu Firm portalu LubieHrubie.pl wynosi 120 PLN za 1 rok.

4. Dodanie firmy do Katalogu Firm odbywa się na zasadzie zgłoszenia przez zainteresowane firmy lub instytucje, a następnie po zebranu informacji przez konsultanta oraz dokonaniu płatności za usługę przez zgłaszającego, dane firmy są widoczne w Katalogu.

5. Firma lub instytucja zgłaszająca swoje dane do Katalogu oświadcza tym samym, że podane przez nią informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych Katalogu Firm LubieHrubie.pl oraz upublicznienie tych danych w tymże katalogu (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997).

6. Firma lub instytucja zgłaszająca swoje dane do Katalogu ma prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dotyczących swojego przedsiębiorstwa, a także do żądania usunięcia tych danych z bazy Katalogu (zgodnie z cennikiem usług).

7. Administrator Katalogu może usunąć wpis na życzenie firmy lub instytucji zgłaszającej lub też w wypadku nie dokonania płatności za usługę przez zgłaszającego.

8. Katalog Firm LubieHrubie.pl dokłada wszelkich starań, by Katalogu Firm był dostępny i w pełni funkcjonalny przez cały czas, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu:
a) działania hackerów i złodziei,
b) sytuacji nieprzewidywalnych.

9. Katalog Firm LubieHrubie.pl zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania Katalogu lub poszczególnych jego części bez uprzedzenia,
d) zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia o tym użytkowników.

10. Firma lub instytucja zgłaszając się do Katalogu potwierdza, że zapoznała się z treścią regulaminu dotyczącą warunków korzystania i dodawania swojego przedsiębiorstwa lub instytucji do Katalogu Firm Hrubie.pl oraz że w pełni akceptuje jego postanowienia.

11. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie regulaminu.

Podziel się:
« wstecz