Finał konkursu historycznego

Tegoroczna edycja zaowocowała nagrodą i dwoma wyróżnieniami. Nagrodę otrzymała Pamela Bełz, której praca zwróciła uwagę Jury nowatorskim tematem (Hrubieszów i okolice w literaturze) oraz samym podejściem do pisania i treści pracy.

Reklamy

Jak powiedział Oliver Wendel Holmes „dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno”. W tym duchu świętowaliśmy 610 rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu.

Dnia 3 września 2010 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, przy współpracy Muzeum im. ks. Stanisława Staszica zorganizowała Finał V edycji Konkursu Historycznego Wiedzy o Hrubieszowie i ludziach z nim związanych.

Konkurs miał formę pisemną, skierowany był do uczniów I i II klas gimnazjum oraz I i II klas szkół ponadgimazjalnych z terenu miasta Hrubieszowa. Jego celem było propagowanie wiedzy o mieście, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł i opracowań, kształtowanie postaw patriotycznych oraz propagowanie dorobku wybitnych ludzi związanych z regionem Hrubieszowskim, ponadto upamiętnienie rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu.

Celem nadrzędnym, który przyświecał organizatorom konkursu było pobudzenie świadomości i dumy młodego pokolenia, że żyjąc tu, w Hrubieszowie, mogą realizować swoje marzenia, zaspokoić potrzeby, rozwijać aspiracje.

Tegoroczna edycja zaowocowała nagrodą i dwoma wyróżnieniami. Nagrodę otrzymała Pamela Bełz (Gimnazjum nr 3). Jej praca zwróciła uwagę Jury nowatorskim tematem (Hrubieszów i okolice w literaturze) oraz samym podejściem do pisania i treści pracy, w której znalazł się nawet autorski wiersz zatytułowany „Prus…”.

Wyróżnienia otrzymały: Marta Bednarz (Gimnazjum nr 3) oraz Karolina Maksymowicz (Gimnazjum nr 1).

Każdy ma potrzebę odniesienia się do stałych i niezmiennych punktów oparcia. Taką możliwość dają właśnie Małe Ojczyzny. Miejsca niezmienne, przypisane każdemu człowiekowi raz na zawsze, bo można się urodzić tylko w jednym miejscu. Niewzruszalne, ponieważ mimo zawirowań na świecie, wojen, emigracji miejsce to pozostaje takie samo, do końca utrwalone w pamięci. Dorośli z sentymentem wracają do swych korzeni, poeci z nostalgicznym patosem malują słowami utrwalone w pamięci krajobrazy i doznania, młodzi w chaosie cywilizacyjnym usiłują odnaleźć własną tożsamość.

Zebrani w hrubieszowskim Muzeum uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzenia i wysłuchania barwnej prezentacji odnoszącej się do walorów kulturowo – przyrodniczych Ziemi Hrubieszowskiej przedstawionej przez Pana Jacka Fuchsa. Niezaprzeczalna wiedza i wielka pasja prelegenta, przewodnika turystycznego Powiatu Hrubieszowskiego, instruktora turystyki GOK w Wołajowicach, stały się wartością dodaną V Finału Konkursu.

***

Info:
MBP w Hrubieszowie