Każde dziecko jest zdolne

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

15 czerwca 2010r. w SP nr 2 w Hrubieszowie klasa Ib pod kierunkiem wychowawczyni Katarzyny Beń, zakończyła realizację II etapu Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

i>„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” –
– zakończenie II etapu Projektu Edukacyjnego w SP nr 2 w Hrubieszowie

„Każde dziecko jest zdolne”

15 czerwca 2010r. w SP nr 2 w Hrubieszowie klasa Ib pod kierunkiem wychowawczyni Katarzyny Beń, zakończyła realizację II etapu Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne fundamenty dla dalszej kariery szkolonej i życiowej dziecka. Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość rozwijania inteligencji językowej, wizualno – przestrzennej, muzycznej, ruchowej, interpersonalnej i intrapersonalnej.

Plan zajęć pozalekcyjnych w klasie Ib nosił tytuł „Podróże po literaturze – zajęcia i zabawy wprowadzające dziecko w świat kultury literackiej”.
Obejmował m. in.:
– słuchanie, czytanie i oglądanie bajek, baśni, opowiadań i wierszy dla dzieci;
– inscenizowanie utworów literackich, tworzenie bajek, opowiadań, historyjek obrazkowych;
– ilustrowanie treści utworów literackich;
– układanie i rozwiązywanie zadań matematycznych, łamigłówek, rebusów;
– zajęcia ruchowe uwzględniające ruch, taniec i muzykę;
– tworzenie akompaniamentu do tekstów rymowanek, wierszy, piosenek;
– zabawy ruchowe.

Uczestnicy Projektu przedstawili zebranym program pod tytułem „Plecak pełen bajek – wyruszamy na wakacje”. Podczas prezentacji obecna była dyrektor szkoły pani Halina Kowalczuk, rodzice uczniów i zaproszeni goście. Uczniowie mieli okazję zaprezentować wiadomości i umiejętności zdobyte w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz myszki palcynki – maskotki Projektu. Najważniejszym efektem realizacji Projektu jest przygotowanie uczniów do samooceny i umacnianie poczucia własnej wartości, rozbudzenie kreatywności i motywacji do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna, a także do tworzenia tych wartości. Bogate środki dydaktyczne, z których korzystaliśmy podczas realizacji Projektu, przekazane zostaną uczniom jednej z klas pierwszych, która realizować będzie Projekt w naszej szkole w następnym roku szkolnym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI SZEŚCIOLETNIE I SIEDMIOLETNIE DO NAUKI I ZABAWY W NASZEJ SZKOLE! Możliwość korzystania z bogatych środków dydaktycznych Projektu zapewnia wszechstronny rozwój zgodny z profilem inteligencji dziecka.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji Pokazu paniom Jolancie Zdun i Agnieszce Kudyk, panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu oraz pracownikom obsługi SP nr 2 w Hrubieszowie.

Info i foto:
SP nr 2 w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia »