25 maja 2024

Trójka: Przemoc odbierze ci moc

24 marca 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 (ZSM nr 3) uczestniczyli w zajęciach interaktywnych prowadzonych przez psychologa, trenera i psychoterapeutę z Centrum Działań Profilaktycznych.

 

24 marca 2015 roku uczniowie  klas IV b i IV c uczestniczyli w zajęciach interaktywnych  prowadzonych przez pana Daniela Galickiego, psychologa, trenera i psychoterapeutę z Centrum Działań Profilaktycznych w Gdowie koło Krakowa.

Uczestnicy w trakcie warsztatu zyskali wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów powstawania frustracji oraz towarzyszącej jej złości. Prowadzący – za pomocą obrazowych metafor i ćwiczeń – pokazał  grupie, jak te uczucia przekształcają się w akty agresji czy przemocy. Służyło  to wypracowaniu modelu, w ramach którego prezentowane  były konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów, takie jak negocjacje czy arbitraż koleżeński.

Na zajęciach omawiane  były także  różne rodzaje przemocy – fizyczna, werbalna, ekonomiczna i cyberprzemoc. 

Uczniowie zapoznali się  nie tylko z moralnymi, lecz również psychospołecznymi, prawnymi i zdrowotnymi konsekwencjami zachowań agresywnych, a przede wszystkim zdobyli wiedzę praktyczną  dotyczącą metod radzenia sobie ze złością, nazywania własnych emocji oraz radzenia sobie z frustracją. Tylko  takie działania mogą w przyszłości dać pożądane efekty  

Duże zaangażowanie prowadzącego, zróżnicowany poziom i rodzaj ćwiczeń sprawiły, że zajęcia były ciekawe i owocne.

Uczniowie pozytywnie ocenili warsztaty i zgłosili chęć kontynuacji spotkań dotyczących omawianych problemów.

 

 

U. Suplicka / ZSM nr 3