LubieHrubie.pl » Powiat

A A A

Dołhobyczów: Gminny Konkurs pt. "Własny debiut poetycki"

Dodał: mac

Data dodania: 2014-03-20

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Dołhobyczowie zapraszają do udziału w Gminnym Konkursie pt. „Własny debiut poetycki”.

Reklama


Gminny Konkurs pt. „Własny debiut poetycki”

Organizatorem konkursu jest Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Dołhobyczowie.

Cele konkursu:

- zachęcenie młodych autorów do rozwijania własnego talentu poprzez tworzenie poezji,

- ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów literackich,

- szerzenie wśród dzieci i młodzieży kultury literackiej i czytelniczej.

Regulamin:

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i wyższe), z terenu

 Gminy Dołhobyczów

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w maszynopisie od 1-3 wierszy, różnych lub tworzących całość.
  2. Każdy wiersz powinien być podpisany (imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon oraz nazwa szkoły).
  3. Tematyka prac dowolna.
  4. Prace należy dostarczyć do 12 czerwca 2014r do Biblioteki w Dołhobyczowie.
  5. Oceny utworów dokona jury powołane przez Organizatora.
  6. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania nagrodzonych utworów.
  7. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem.
  8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej gminy Dołhobyczów.

Liczymy na to, że Konkurs spotka się z zainteresowaniem młodych poetów.

 
 
źródło: Urząd Gminy Dołhobyczów
Podziel się:
« wstecz