LubieHrubie.pl » Powiat

A A A

Gmina Mircze: Zapraszamy do udziału w Konkursie Wieńców Dożynkowych

Dodał: may

Data dodania: 2019-08-08

Wójt Gminy Mircze i Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu zapraszają do udziału w Konkursie Wieńców Dożynkowych.

Reklama

 

REGULAMIN KONKURSU WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH

MIRCZE 25.08.2019 r.

 

ORGANIZATORZY:

WÓJT GMINY MIRCZE

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIRCZU

 

CEL KONKURSU:

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów.

2. Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu gminy.

3. Promocja walorów wsi polskiej.

 

 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1. Konkurs trwa od 01.08 do 20.08. 2019 roku.

2. W konkursie może wziąć udział jeden wieniec (każda grupa określa czy jest to wieniec tradycyjny czy współczesny) wykonany przez sołectwo i ich przedstawicieli lub koło gospodyń wiejskich.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonana dokumentacja z wicia wieńca dożynkowego telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym (bez konieczności drukowania zdjęć) do sprawdzenia w Dniu Dożynek.

4. Wieniec zgłoszony do konkursu powinien być zbudowany z płodów ziemi - roślin, nasion, bulw, korzeni, owoców, orzechów, kwiatów naturalnych itp. oraz elementów podtrzymujących np. z drewna, tektury, wikliny, ew. stali.

5. Zwycięski wieniec w kategorii tradycyjny będzie reprezentować gminę na dożynkach powiatowych.

6. Przy sporządzaniu listy wieńców, brane będą pod uwagę tylko czytelnie wypełnione karty zgłoszeniowe wysłane na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu, 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 18 lub dostarczone osobiście do siedziby ośrodka, do dnia 20.08.2019 r. do godz. 15:30.

Ważne: Karty zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

OCENA:

1. Wieńce będą oceniane w dwóch kategoriach: Wieniec tradycyjny i Wieniec współczesny.

2. Ocena wieńców będzie dokonana w dniu Dożynek Gminno-Parafialnych przez powołaną komisję podliczeniem zdobytych punktów.

3 .W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne.

4. Przyznana zostanie także nagroda publiczności przez uczestników Dożynek w formie oddanego głosu na kuponie.

5. Werdykt komisji jest ostateczny i niepodważalny.

 

Do pobrania:

Regulamin >>

Karta zgłoszenia >>

 

(źródło: GOK Mircze)

Podziel się:
« wstecz