Spotkanie w sprawie remontu kolejnych dróg i chodników w Hrubieszowie

6 sierpnia, w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, odbyło się spotkanie dotyczące planowanych remontów infrastruktury dróg powiatowych na terenie miasta Hrubieszowa.

Reklamy

 

W spotkaniu uczestniczyli włodarze powiatu – Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk, Wicestarosta Hrubieszowski Wojciech Sołtysiak oraz miasta – Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska, Zastępca Burmistrza Miasta Paweł Wojciechowski oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marcin Kanonienko.

Istotą spotkania była kwestia dotycząca planowanego remontu ulic Polnej, Grabowieckiej, Dębowej, Podzamcze, Wspólnej, Działkowej, Wesołej oraz przebudowy mostu przy ul.Ciesielczuka. Poruszono również istotę potrzeby remontu najbardziej zdegradowanych chodników na terenie miasta. Poprawa infrastruktury drogowej w znacznym stopniu przyczyni się do podwyższenia komfortu jak i bezpieczeństwa.

Reklamy

Ponadto debatowano na temat przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Zwiększyoby to szanse na uzyskanie korzyści dla budżetu podmiotów zainteresowanych w przedmiotowym projekcie. Wynika to z tego iż łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną jest o wiele większe, a co za tym idzie powstaje możliwość uzyskania korzystniejszej ceny.

W planach jest również spotkanie z Wójtami Gmin Powiatu Hrubieszowskiego w celu podjęcia rozmów dotyczących remontów infrastruktury drogowej na terenie powiatu.

 

(źródło i fot. facebook.com / Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)