Mircze: Jednogłośne absolutorium za budżet

Wójt Gminy Mircze Lech Szopiński otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Uchwała w tej sprawie została przyjęta podczas sesji w poniedziałek 21 maja, jednogłośnie.

Reklamy

Lech Szopiński cieszy się z wyniku głosowania i przypomina, że wszystkie ważne inwestycje, planowane na 2011 rok, zostały zrealizowane. Plan zakładał m.in. budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację ujęcia wody w Mirczu. Realizacja tych przedsięwzięć była możliwa dzięki środkom, które samorząd pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Za pieniądze z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Lepsze jutro”, gmina zmodernizowała świetlice w miejscowościach: Stara Wieś, Wiszniów, Tuczapy, Modryń Kolonia, Górka – Zabłocie i Smoligów.

Wśród poważniejszych wydatków, zapisanych w ubiegłorocznym budżecie, były także pieniądze na infrastrukturę drogową. M.in. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych samorząd przebudował cztery ulice, wybudował chodniki i ścieżkę rowerową w Mirczu. Ponadto razem z powiatem hrubieszowskim zmodernizował 4 kilometry drogi Adelina – Mircze – Kryłów. 

Od 2011 roku mieszkańcy gminy mają również do dyspozycji kompleks boisk wielofunkcyjnych. Zgodnie z założeniami programu „Moje boisko – Orlik 2012”, inwestycję sfinansowały w równych częściach samorządy gminny i wojewódzki oraz Ministerstwo Sportu.

Po raz pierwszy od kilku miesięcy, od czasu śmierci radnego Wiesława Rutkowskiego, Rada Gminy Mircze obradowała w pełnym składzie. Nowy radny Piotr Jarczak w poniedziałek złożył ślubowanie.


Źródło: ias24.eu