REKLAMA

C3 Krasnopolski

LubieHrubie.pl » Sport

A A A

Biegamy Razem w Dniu Niepodległości - FOTO

Dodał: may

Data dodania: 2018-11-03

Zapraszamy wszystkich do uczczenia Dnia Niepodległości na sportowo! Po raz kolejny hrubieszowianie pobiegną razem ulicami miasta.

Reklama

 

REGULAMIN
BIEGAMY RAZEM W DNIU NIEPODLEGŁOŚCI 2018 r.

1. Cel imprezy
- uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
- popularyzacja i upowszechnianie biegów jako najprostszej formy aktywności ruchowej,
- promocja zdrowego stylu życia.

2. Patronat Honorowy
- Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Tomasz Zając

3. Organizator
- Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
22 – 500 Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2, tel. (84) 696 2381, 721648837

- Partner biegu
2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy 

4. Termin i miejsce
- 11 listopada 2018 r. godz. 13:00
- stadion Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Ciesielczuka 2. 

5. Trasa biegu 
Start i meta biegu znajduje się przy hali HOSiR. Bieg będzie składał się z 2 pętli po 2,5 km każda i będzie przebiegał następującymi ulicami miasta: HOSiR – Wesoła - Żeromskiego – Kilińskiego – 3 Maja – Bolesława Prusa – Partyzantów – Żeromskiego – Wesoła – HOSiR

6. Program
- godz. 11:00 – 12:45 zapisy (HOSiR),
- godz. 13:00 – start biegu,
- godz. 14:00 – zakończenie biegu i wręczenie nagród.

7. Nagrody
- Puchary dla 3 pierwszych mężczyzn oraz kobiet w kategorii OPEN, ufundowane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa
- Puchary dla 3 pierwszych mężczyzn oraz kobiet w kategorii służb mundurowych ufundowane przez Dowódcę 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.

8. Zapisy 
Zapisy na bieg będą prowadzone elektronicznie w serwisie Pokochaj Bieganie w Lublinie na stronie ww.frslublin.pl do czwartku 08.11.2018 r. do godz 12:00. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc zapisy będą prowadzone w Biurze Zawodów w dniu biegu w godzinach 11:00-12:45. Organizator ustala limit 250 osób mogących uczestniczyć w biegu. 

9. Uczestnictwo
- udział w biegu jest bezpłatny,
- uczestnikami mogą być wszyscy chętni, którzy do 10.11.2018 r. ukończyli 18 lat,
- osoby niepełnoletnie powyżej 16-go roku życia mogą uczestniczyć w biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów,
- uczestnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w biegach,
- w przypadku braku badań lekarskich uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność – podpis przy zapisach,

10. Postanowienia końcowe
- bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
- wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu imprezy,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy,
- zgłoszenie udziału jest tożsame z akceptacją Regulaminu,
- organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW w trakcie trwania zawodów,
- uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody,
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
- zawodnik na mecie bez numeru startowego i chipa nie będzie sklasyfikowany,
- we wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje organizator zawodów,
- Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

11. Zasady bezpieczeństwa
- bieg na terenie miasta Hrubieszowa odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym,
- wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy ruchu drogowego,
- na całej trasie biegu każdy jego uczestnik musi zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza dobiegając do skrzyżowania,
- zawodnicy poruszają się wyłącznie prawą stroną bez przekraczania środkowej części jezdni za samochodem z napisem „Pilot”, który będzie pilotować stawkę biegaczy,
- w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa każdy uczestnik musi bezzwłocznie podporządkować się poleceniom organizatora, funkcjonariuszy policji oraz członków służby porządkowej,
- w przypadku wystąpienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia zawodnik przechodzi na pobocze lub chodnik i podnosząc rękę do góry wzywa organizatora, poruszającego się samochodem z napisem „Koniec Biegu” na końcu stawki biegaczy, a ten wzywa w razie potrzeby pogotowie ratunkowe,
- trasa biegu będzie zabezpieczona przez zmotoryzowane patrole policji, do których obowiązków należeć będzie zabezpieczenie trasy, zamknięcie ruchu kołowego na wyznaczonych skrzyżowaniach i kierowanie ręczne ruchem. Nad bezpieczeństwem będą też czuwać oznakowane służby porządkowe organizatora posiadające środki łączności.

 

źródło, grafika: HOSiR

Podziel się:
« wstecz

GALERIA: