LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Hrubieszów: Spotkali się w sprawie remontu mogił żołnierzy-legionistów

Dodał: mae

Data dodania: 2019-11-07

30 października, odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Sterującego w związku z realizacją remontu mogił żołnierzy – legionistów poległych w latach 1918 – 1920, pochowanych na cmentarzu w Hrubieszowie.

Reklama

 

W związku z realizacją zadania pod nazwą "Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie” w dniu 30 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Sterującego.

Zadaniem zespołu jest wspólne zarządzanie realizowanym projektem poprzez: nadzór nad projektem i jego promocję w środowisku lokalnym, współpracę i wymianę informacji oraz stałe doskonalenie metod pracy dzięki monitoringowi i ocenie realizacji poszczególnych zadań.

Współorganizatorami projektu są Gmina Miejska Hrubieszów, Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie oraz Społeczny Komitet Odbudowy Mogił Poległych Żołnierzy - Legionistów w 1918 - 1920 r.

W skład zespołu sterującego wchodzą również:

- płk Jakub Garbowski - Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,

- Pani Maryla Symczuk - Starosta Hrubieszowski,

- Pan Jerzy Krzyżewski - Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego,

- Pan Bartłomiej Bartecki - Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,

- Pani Alicja Borkowska - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,

- Pani Marzanna Bednarczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie,

- Pan Andrzej Jurczyński - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie,

- Pani Edyta Kucharska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie,

- Pan Dariusz Szadowski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie.

 

Głównym celem projektu jest przywrócenie należytej rangi oraz zapewnienie jak najlepszego stanu miejsca pamięci narodowej. W zakresie tzw. „działań miękkich” promowane będą walory historyczne i tożsamość patriotyczna w oparciu o wyremontowany obiekt, poprzez:

- wykonanie przez uczniów szkół podstawowych i liceów multimedialnych prezentacji związanych tematycznie z projektem,

- organizację plenerowych zajęć edukacyjnych z historii,

- organizację uroczystości patriotyczno - religijnych,

- zamieszczanie informacji na temat projektu na stronach internetowych partnerów oraz w lokalnych mediach.

Realizacja zadania będzie dużym krokiem w kształtowaniu i utrwalaniu świadomości historycznej młodego pokolenia, budowania lokalnego patriotyzmu, a także podniesie poczucie odpowiedzialności za pomniki i znaki historii związane z regionem.

Trwałym efektem projektu będzie zbudowana sieć współpracy między podmiotami zaangażowanymi w realizację zadania - czego skutkiemmogą byćkolejne działania zmierzające do poprawy estetyki i stanu zachowania miejsc pamięci narodowej.

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


tekst i fot. UM Hrubieszów

Zobacz też:

ZAPOWIEDZI - Kwesta na odnowę mogił legionistów 

WIADOMOŚCI - Hrubieszów: Podziękowania! 

WIADOMOŚCI - Hrubieszów otrzymał dofinansowanie na remont mogił żołnierzy - legionistów 


Podziel się:
« wstecz