REKLAMA

C3 Carmax 1

LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

XVI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego

Dodał: mac

Data dodania: 2011-11-08

W miniony weekend Hrubieszów zaszczycili swoją obecnością wykonawcy z całego kraju, m.in. z Bolesławca, Bydgoszczy, Opola, Gdyni, Przemyśla, Warszawy, Rzeszowa, Zamościa, Lublina, Elbląga, Nowego Glinnika, uczestnicząc w XVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego.

Reklama

Organizatorami festiwalu byli: Dowódca Garnizonu Hrubieszów płk Piotr Bieniek i Dziekan Dekanatu Hrubieszów Północ ks. Prałat ppłk Andrzej Puzon – inicjator konkursu i osoba nierozerwalnie związana z festiwalem od początku jego istnienia (od 1995r.). W składzie komitetu organizacyjnego znajdują się również: Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tadeusz Garaj, Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki oraz Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Józef Kuropatwa. Wśród organizatorów wymienić należy również Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, Związek Gmin Lubelszczyzny, Urząd Wojewódzki w Lublinie i Urząd Marszałkowski, którzy udzielili wsparcia finansowego.


Wydarzenie to, mające miejsce dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Emilii Feliksiak w Sali Widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury, skupiło wokół siebie 20 podmiotów wykonawczych, w tym 13 wykonawców rywalizujących w kategorii solistów oraz 7 wykonawców w kategorii zespołów. Łącznie, w sobotę 5 listopada w przesłuchaniach konkursowych z udziałem publiczności, trwających do 2300 udział wzięło 70 osób rywalizujących o cenne nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów festiwalu.


Występy wykonawców oceniała Rada Artystyczna pod przewodnictwem Pani Alicji Saturskiej (muzyka orkiestrowego, Dyrektora Artystycznego chóru „Rezonans” z Zamościa) oraz członkowie szacownego JURY w osobach Dziekana Dekanatu Hrubieszów Północ ks. Prałata ppłk Andrzeja Puzona (współorganizatora i przewodnika duchowego tego wydarzenia artystycznego) oraz przedstawicieli Centrum Edukacji Obywatelskiej Jolanty Wojtaś-Zapory (pedagoga, animatora kultury, reżysera) i płk rez. Bogusława HILLA (muzyka, dyrygenta, byłego dyrektora orkiestry koncertowej Wojska Polskiego w Warszawie).


Zgodnie z tradycją wieczorny koncert inauguracyjny, który rozpoczął o 1800, hymn festiwalu „Młodością Kolumbów” po którym nastąpiło otwarcie festiwalu przez burmistrza Hrubieszowa Tadeusza Garaja, ks. ppłk Andrzeja Puzona i dowódcę hrubieszowskiego pułku rozpoznawczego płk Piotra Bieńka.


W części artystycznej koncertu swój recital wspólnie z kwartetem smyczkowym „La Primavera” przedstawił zespół wokalny „LECHICI" działający przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie pod kierownictwem Leszka Opały (zdobywca „Brązowej Nuty” na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Gdyni oraz kryształowego pucharu - nagrody dyrektora Reprezentacyjnego Zespołu Centralnego Wojska Polskiego) oraz Chór Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Warszawie z repertuarem pieśni patriotycznych, wojskowych i religijnych.


Drugi dzień festiwalu rozpoczęła Uroczysta Msza Święta o 930 w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie w intencji XVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP, którą celebrował Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. bp dr Józef Guzdek z udziałem sztandaru i kompanii honorowej z 2 hrubieszowskiego pułku rozpoznawczego, władz regionu z oprawą artystyczną wykonawców festiwalu.

***


Ogłoszenie wyników odbyło się o godz. 16.00 podczas koncertu galowego, którego gospodarzem była dziennikarka TVP Lublin pani Anna Dąbrowska. Protokół Rady Artystycznej festiwalu odczytała przewodnicząca pani Alicja Saturska informując przedstawiając następujące wyniki:


· Wyróżnienie specjalne i nagrodę Biskupa Polowego Wojska Polskiego otrzymał Piotr Goljat z Klubu Wojskowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku;


· Wyróżnienie Dyrektora Military Festival w Ustroniu - zaproszenie do udziału
w Military Festival otrzymali:
- Karolina Nowakowska z Klubu Wojskowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku;
- Monika Damaszko z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu;
- Zofia Kubiak z 10 Brygady Logistycznej w Opolu;


· Wyróżnienia w kategorii zespołów otrzymali:
- Zespół „El Fuego” z Klubu wojskowego w Nowym Glinniku - nagroda Urzędu Wojewódzkiego (kino domowe LG o wartości 550zł);
- Zespół „Rota” z Klubu wojskowego w Bolesławcu - nagroda Polskiej Agencji Ochrony (aparat Olympus o wartości 1000zł);
- Zespół „Caro” z Klubu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu - nagroda Agencji Reklamy Dydko-Media (nawigacja o wartości 800zł).


· Wyróżnienia w kategorii solistów otrzymali:
- Karolina Nowakowska z Klubu Wojskowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku - nagroda Salonu Jubilerskiego (zestaw biżuterii o wartości 500 zł);
- Tomasz Trela z Klubu Wojsk Lądowych w Warszawie - nagroda Urzędu Gminy Mircze (aparat Panasonic o wartości 500zł);
- Patrycja Adamska z Klubu Wojskowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku - nagroda ks. prałata ppłk Andrzeja Puzona (seria książek o Papieżu Janie Pawle II);


· III miejsce w kategorii zespoły otrzymał Zespół „Akwarium” z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu - nagroda państwa Garaj (zestaw AGD o wartości 500zł);


· III miejsce w kategorii solista otrzymała Monika Damaszko z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu - nagroda Związku Gmin Lubelszczyzny (Laptop o wartości 950zł);


· II miejsca w kategorii zespół - nie przyznano;


· II miejsce w kategorii solista otrzymała Zofia KUBIAK z 10 Brygady Logistycznej w Opolu - nagroda Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim (aparat Panasonic o wartości 500zł);


· I miejsce w kategorii zespół otrzymał Zespół „NSF” z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu - nagroda Dowódcy Garnizonu Hrubieszów (kamera JVC o wartości 1000zł);


· I miejsce w kategorii solista otrzymał Daniel LIPIEC z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu - nagroda Związku Gmin Lubelszczyzny (laptop Lenowo o wartości 2050zł);

***

Po uhonorowaniu przez fundatorów nagrodzonych wykonawców, mieli oni okazje wystąpić ponownie w koncercie laureatów. Po zamknięciu oficjalnej części festiwalu przez ks. Prałata Andrzeja Puzona, wystąpił gość specjalny festiwalu - zespół „Czerwone Gitary”, który swoim repertuarem i żywiołowością porwał zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy.


W przerwach koncertów oraz przez cały weekend festiwalowy można było oglądać wystawę Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, której prezentacja była możliwa dzięki jej prezesowi Dariuszowi Pawłosiowi.

***


Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności hrubieszowskiej i sąsiednich gmin oraz powiatów. Szczególne zainteresowanie miejscowego środowiska biznesu oraz drobnych zakładów usługowych jak i osób prywatnych w indywidualnym wspieraniu tego przedsięwzięcia pozwala optymistycznie spoglądać na przyszłość kolejnych edycji festiwalu. Festiwal mecenatem objęło
48 sponsorów, którym w dobie stale wahającej się sytuacji na rynku gospodarczym wystarczyło odwagi by zainwestować w rozwój artystyczny i kultywowanie pięknych tradycji pieśni patriotach, wojskowych i religijnych wśród młodzieży. Należy zwrócić szczególną uwagę na uczestnictwo w tym wydarzeniu artystycznym w charakterze sponsorów urzędów i instytucji dość odległych od miejsca „stacjonowania” festiwalu. Świadczy to o stale rosnącym zapotrzebowaniu na doświadczanie przeżyć kulturalnych i potrzebie wspierania szczytnych idei i przesłań jakie niesie za sobą festiwal.

***

Szef Sekcji Wychowawczej
mjr Andrzej KOŁODZIEJ
2 pułk rozpoznawczy
Hrubieszów


---

Koncert Galowy XVI FPPiR


***

Lista Sponsorów XVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Hrubieszów 2011:


1. - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;
2. - Urząd Wojewódzki w Lublinie;
3. - Urząd Gminy Komarów-Osada
4. - Urząd Gminy Grabowiec;
5. - Urząd Gminy Skierbieszów;
6. - Urząd Gminy Mircze;
7. - Dekanat Hrubieszów Północ;
8. - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim;
9. - Pani Teresa Chrastina – Radna Powiatu Tomaszowskiego;
10. - Krajowa Spółka Cukrowa S.A. O. „Cukrownia Werbkowice”;
11. - SÜDZUCKER POLSKA S.A. O. „Cukrownia Strzyżów”;
12. - ORLEN-Gaz Hrubieszów Prezes Pan Krzysztof Paradowski;
13. - Prezes Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie - Pan Dariusz Pawłoś
14. - PKO BP S.A. O/Hrubieszów
15. - Pekao S.A. O/Hrubieszów
16. - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Hrubieszów
17. - Bank BPH O/Hrubieszów
18. - Kasa Stefczyka O/Hrubieszów
19. - Bank Spółdzielczy w Łaszczowie
20. - Bank Polskiej Spółdzielczości O/Hrubieszów
21. - Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski;
22. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRYZMAT”, Panowie Andrzej i Walery Sulewscy;
23. - Salon Jubilerski – Pani Izabela Krzewska z Hrubieszowa;
24. - Polska Agencja Ochrony S.A. w Warszawie Prezes Pan Marek Jakóbczak;
25. - Zakład Prefabrykacji i Usług Budowlanych Pan Stanisław Krasnopolski;
26. - Kancelaria Notarialna – Pan Stanisław Mielniczuk;
27. - Polska Grupa Energetyczna - Dystrybucja Zamość;
28. - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Hrubieszowie;
29. - mjr rez. Marek Gąska były wykładowca AON Warszawa;
30. - Kwiaciarnia przy ul. Dwernickiego - Pani Dorota Sołtysiak;
31. - Hurtownia „DOMET” - Pan Waldemar Lachiewicz;
32. - Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Autohandel-Usługa - Pan Jan Zaprzała;
33. - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu;
34. - Przedsiębiorstwo wielobranżowe M & M – Państwo Maria i Marian Garaj;
35. - Hurtownia Hydrauliczna „BAZYL” Bartłomiej Temporowicz, Tomasz Feliksiak;
36. - PARTNER AGD – RTV Hrubieszów;
37. - Firma „METBUD” w Zamościu;
38. - Hurtownia „MARS” w Zamościu;
39. - Dom Weselny i Restauracja „U Chłopa”;
40. - Pensjonat „MAGNOLIA” - Pani Beata Łaskarzewska;
41. - TRANSWAY – przedsiębiorstwo przewozu osób;
42. - LHRmegaLED telebim przy ul. Mickiewicza – Pan Szymon Bożek;
43. - TSL SILESIA z siedzibą w Bytomiu;
44. - Pasieka - Grażyna i Alfred Mirscy;
45. - Agencja Reklamowo-Wydawnicza „DYTKO-MEDIA” z Krakowa
46. - Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” z Krakowa
47. - KF Kancelaria finansowa w Zamościu - Ireneusz Mołodecki
48. - SUPER OPTYK – Salon optyczny Hrubieszów.

Podziel się:
« wstecz

GALERIA:


SKOMENTUJ:

Aby komentować zaloguj się, jeśli nie masz konta zarejestruj się.


KOMENTARZE: 2

Dziwi mnie czemu nie przyznano 2 miejsca w kategorii zespół? przeciez było tyle fajnych wykonawców. . oszczędność? przeciez nagrody były wczesniej wykupione.

2011-11-09 21:18:00 | autor: paool

Dlaczego nie napisano, ze ksiądz Puzon dostał odznaczenie AK?;) Generalnie tandeta i lipa. Bilety po znajomości. I tyle na ten temat. Było minęło i nawet nie chce sie nikomu skomentować tego wydarzenia. To najdobitniej świadczy o jego znaczeniu.

2011-11-09 10:46:00 | autor: vatar