LubieHrubie.pl » Zapowiedzi

A A A

Hrubieszów: Dotacje na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych

Dodał: mae

Data dodania: 2020-05-07

Rusza nabór wniosków o udzielenie w 2020 roku dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych.

Reklama

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłosił nabór wniosków o udzielenie w 2020 roku dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać w terminie od 18 maja do 5 czerwca 2020 r.

Rodzinne ogrody działkowe, znajdujące się na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów mogą uzyskać z budżetu dotację celową na  dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Dotacja może być przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Realizacja dotowanego zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Dotacja uzależniona będzie od dostępności w danym roku środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie Gminy Miejskiej Hrubieszów. W roku 2020 kwota ta wynosi 15 tys. zł.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych” przyjęty Uchwałą nr XLIV/316/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 października 2017 r. (opubl. Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 10.11.2017 r., poz.4327).

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta lub pod numerem tel. 84 696 23 80 wew. 56.

 

źródło: UM Hrubieszów

Podziel się:
« wstecz