19 kwietnia 2024

Absolutorium dla wójta gminy Trzeszczany

Wójt gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie w tej sprawie odbyło się na sesji w piątek 22 lipca. Z raportu o stanie gminy wynika, że plan dochodów na 2021 rok został wykonany w 108,51%, a wydatków – 89,02%.

– Na inwestycje wydaliśmy ponad 4 miliony złotych. Rok wcześniej była to kwota niewiele ponad 1 milion 300 tysięcy złotych. To był bardzo pracowity rok i pełny zaangażowania w pozyskiwanie środków zewnętrznych, co przekłada się na już rozpoczęte inwestycje i zadania, planowane na kolejne lata. Obecny rok będzie pod tym względem jeszcze lepszy niż 2021, ponieważ wartość planowanych inwestycji przekracza 7 milionów złotych – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt Stanisław Czarnota.

W ubiegłym roku najwięcej kosztowała termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach, na którą gmina wydała ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Z własnych środków pokryła niewiele, ponieważ na pokrycie do 85 procent kosztów kwalifikowalnych pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W 2021 roku Gmina Trzeszczany skorzystała również z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na utwardzenie dna wąwozu lessowego w Zaborcach, które kosztowało ponad 130 tysięcy złotych.

Na liście ubiegłorocznych zadań inwestycyjnych są jeszcze m.in.: modernizacja dróg za ponad 120 tysięcy złotych, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nieledwie, także kosztowało ponad 120 tysięcy złotych, oraz doposażenie pracowni w szkołach w Trzeszczanach i Nieledwi. Wszystkie koszty tego ostatniego zadania samorząd pokrył dotacją z programu „Laboratoria przyszłości” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

­

(źródło: UG Trzeszczany, ias24.eu, fot. lubiehrubie)


Zobacz też:

Umowa na drogę Trzeszczany – Bogucice podpisana

Umowa na drogę Trzeszczany – Bogucice podpisana