Będzie przebudowa drogi Trzeszczany – Bogucice

W bieżącym roku Gmina Trzeszczany zrealizuje następny etap przebudowy drogi gminnej Trzeszczany – Bogucice.

Reklamy

Pozwoli na to otrzymane wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Trzeszczany uzyskała bowiem z tego Funduszu wsparcie finansowe w wysokości aż 800 000 zł, co pozwoli na przebudowę drogi na całym pozostałym jej odcinku.

Należy zauważyć, że droga ta ma ogromne znaczenie strategiczne, ponieważ stanowi łącznik pomiędzy drogami powiatowymi Skierbieszów – Hrubieszów oraz Uchanie – Werbkowice. Dzięki temu uda się uzyskać bezpośrednie połączenie komunikacyjne z drogą krajową nr 74, poprzez zmodernizowaną infrastrukturę drogową zarówno gminną, jak i powiatową. Istotne jest również to, że droga Uchanie – Werbkowice, dzięki staraniom ówczesnych władz samorządowych, została już częściowo przebudowana w latach ubiegłych.

Niewątpliwie przebudowa tej drogi wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej siedziby Gminy Trzeszczany oraz jej pozostałych miejscowości, a przez co w połączeniu z kolejnymi planowanymi inwestycjami na jej dalszy rozwój.

Podkreślenia wymaga również to, że uzyskane dofinansowanie jest wynikiem, między innymi zrozumienia naszych potrzeb przez władze na szczeblu wojewódzkim i krajowym, oraz wynikiem działań i zaangażowania osób, które co prawda nie piastują już stanowisk we władzach samorządowych, ale konsekwentnie realizują swoje deklaracje związane z pomocą gminie na płaszczyźnie podejmowanych działań związanych z jej rozwojem.

(info: UG Trzeszczany, fot.lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Gmina Trzeszczany: Wóz strażacki dla OSP Mołodiatycze – ZDJĘCIA

Gmina Trzeszczany: Wóz strażacki dla OSP Mołodiatycze – ZDJĘCIA

LubieHrubie na Instagramie