Będzie przebudowa stadionu w Mirczu – ZDJĘCIA

14 stycznia podpisano umowę na przebudowę trybun wraz z wykonaniem parkingu, budową piłkochwytów i instalacji do podlewania stadionu sportowego w Mirczu. Wartość inwestycji wyniesie ponad 1,6 mln zł.

Reklamy

W dniu 14 stycznia 2021 r. wójt gminy Mircze – Marta Małyszek, przy kontrasygnacie skarbnika gminy – Anny Płoszaj, podpisała z firmą Bełżec Sp. z o. o., umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa trybun wraz z wykonaniem parkingu, budową piłkochwytów i instalacji do podlewania przy stadionie sportowym w miejscowości Mircze”.

Inwestycja przewiduje wykonanie:

– częściowo zadaszonych trybun z siedziskami, siedziskami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych oraz lożą VIP, ograniczonych ścianami oporowymi wyposażonymi częściowo w barierki ochronne,

– ogrodzenia trybun oraz boiska wraz zapleczem szatniowym, z bramą i furtkami,

– piłkochwytów,

– systemowych elementów wyposażenia sportowego: bramki do piłki nożnej, ławek dla zawodników,

– instalacji do podlewania boiska istniejącego,

– infrastruktury drogowej: stanowisk postojowych, ciągów komunikacyjnych wraz z ułożeniem krawężników, obrzeży i nawierzchni wraz z podbudową,

– robót ziemnych.

Roboty planuje się zakończyć do 31 października 2021 r. Wartość inwestycji wyniesie 1 600 107 zł.

(info i fot. UG Mircze)


Zobacz też:

Mircze: Najpiękniejsze bombki bożonarodzeniowe wybrane – ZDJĘCIA

Mircze: Najpiękniejsze bombki bożonarodzeniowe wybrane – ZDJĘCIA


LubieHrubie na YouTube