Będzie remont stołówek i jadalni w Szkole Podstawowej w Strzyżowie

Gmina Horodło uzyskała dodatkowe pieniądze na doposażenie, remont stołówek
i jadalni w Szkole Podstawowej w Strzyżowie.

Reklamy

 

Wójt Gminy Horodło wystapił z wnioskiemo do Wojewody Lubelskiego o objęcie wsparciem finasowym, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. 

Rządowe wsparcie wyniesie 20 716 zł., co stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% kosztów dotowanego programu – w tym wypadku będzie to kwota 5.179 zł.

Łącznie, dla Szkoły Podtawowej w Strzyżowie, na remont i doposażenie stołówki szkolnej przeznaczone zostanie 25 895 zł.

 

(info: UG Horodło)