Czerniczyn: Nabór do szkoły podstawowej i przedszkola

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie ogłasza nabór na rok szkolny 2015/2016 do:

Reklamy

 

 przedszkola dla dzieci w wieku 3-4 lat (rok urodzenia 2011-2012)
 oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 5 lat (rok urodzenia 2010)
 do klasy I (rok urodzenia 2009)
 do pozostałych klas dla dzieci z obwodu szkoły (Brodzica, Wolica, Czerniczyn, Metelin, Masłomęcz)


Rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły lub pokoju nauczycielskiego do dnia 19 kwietnia 2015 w godzinach pracy szkoły.

Reklamy


Oferujemy:

 doświadczoną kadrę pedagogiczną
 dowóz dzieci do szkoły
 dożywianie
 opiekę świetlicową
 dobrze wyposażoną bibliotekę
 sale lekcyjne z dostępem do Internetu
 bogatą bazę dydaktyczną z nowobudowaną salą widowiskowo-sportową
 właściwe warunki realizowania podstawy programowej

Informacje: tel.84 697 32 04, kom. 603 223 397.