30 maja 2024

Dołhobyczów: Koncert kolęd

W sobotni styczniowy wieczór w Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie odbył się koncert kolęd i pastorałek.

 

„Kolędo polska, zrodzona z cierpienia, krzywdy, niedoli

Miłością z ludem złączona i z tym, co smuci i boli.

Po polach, lasach się snujesz, tęsknotą wieczną, niezmienną.

Po drogach z nami wędrujesz i płyniesz w ciszy nad ziemią.

Kolędo polska, zamknięta w najprostszych nutach i słowach

Królujesz w domach we święta, by ludzi wzruszać od nowa „

 

W sobotni styczniowy wieczór w Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie odbył się koncert kolęd i pastorałek.

Rozpoczęto go od występu dziecięcej grupy tanecznej działającej przy Centrum Kultury w Dołhobyczowie. Zajęcia z najmłodszymi artystami prowadzi pani Agata Kryszczuk.

Następnie rozpoczęły się prezentacje przygotowanych kolęd i pastorałek przez Zespoły Śpiewacze działające na terenie Gminy. Wystąpiły Zespoły: „Seniorzy „z Dołhobyczowa, „Wrzos” z Dołhobyczowa, „Kresowianki” z Żabcza, „Pogranicze” z Przewodowa oraz „Nadbużanki” z Gołębia.

Na zakończenie koncertu życzenia zebranym słuchaczom i Zespołom złożył Pan Wójt Józef Demendecki.

Po koncercie wszystkie Zespoły spotkały się na herbacie i ciastku, a w związku z tym, że to „artystyczne dusze”, więc nie mogło zabraknąć tańców.

Koncert dostarczył wielu pięknych wrażeń, przeżyć i wzruszeń.

Dziękujemy wszystkim za obecność, a Zespołom za podtrzymywanie pięknej tradycji – tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.

 

„Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,

Tam ludzie dobre serca mają,

Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają…”

Wolfgang Goethe.

 

Zdjęcia:

http://dolhobyczow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=8&menu=10&dzialy=10&akcja=artykul&artykul=1231

 

 
Info i fot. Urząd Gminy Dołhobyczów