Dołhobyczów: Szczęście piechotą nie chodzi

Mandatem zakończyła się przeprawa graniczna dla dwóch obywateli Ukrainy, którzy nie złożyli wymaganej deklaracji dewizowej.

Reklamy


W sobotę  (23.10.) 30 i 41-latek przekraczali pieszo granicę w Dołhobyczowie. W ich bagażach funkcjonariusze celni znaleźli pokaźną ilość gotówki. Były to banknoty o różnych nominałach wielu światowych walut, w tym też polskie złotówki.

Po przeliczeniu okazało się, że 41-latek miał przy sobie ponad 11 tys. zł, 15 tys. euro i 80 dolarów amerykańskich. Jego młodszy krajan szedł do Polski zaopatrzony w ponad 71 tys. zł, 7,5 tys. dolarów amerykańskich i ponad 1,5 tys. dolarów kanadyjskich, 400 funtów brytyjskich oraz 150 franków szwajcarskich.

Nie dopełniając obowiązku zgłoszenia posiadanej gotówki mężczyźni popełnili wykroczenie skarbowe. Zostali za to ukarani mandatami karnymi w wysokości 700 i 800 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym przywóz do kraju oraz wywóz za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro, a także – bez względu na ilość – przewóz złota dewizowego i platyny dewizowej. Jest to podyktowane koniecznością monitorowania przez państwo transakcji, które potencjalnie mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.


źródło: SCRP

fot. NOSG