17 kwietnia 2024

Doposażenie Stowarzyszenia Wandalowie

Stowarzyszenie Wandalowie – Wandalska Zagroda w Kotorowie zakończyło realizację projektu pod nazwą „Doposażenie Stowarzyszenia Wandalowie”.

 

Stowarzyszenie Wandalowie – Wandalska Zagroda w Kotorowie zakończyło realizację projektu pod nazwą „Doposażenie Stowarzyszenia Wandalowie” dofinansowanego w ramach Projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerzy: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Apis S.A.

W trakcie realizacji odbyły się spotkania roboczo-organizacyjne z mieszkańcami Gminy Werbkowice oraz członków Stowarzyszenia, a także spotkanie podsumowujące. Pozyskano dwóch nowych członków Stowarzyszenia, którzy w ramach wolontariatu zostali przeszkoleni przez stałych członków z wiedzy ogólnej na temat życia Wandalów, a także z zakresu wyrobu strojów wandalskich, obróbki skóry, tkactwa, garncarstwa, kuchni wandalskiej, władania mieczem, włócznią, strzelania z łuku. Samodzielnie dokonali rekonstrukcji swoich strojów wandalskich.

Zakupiono: glina do wykonania naczyń glinianych, modelina do rekonstrukcji biżuterii wandalskiej, włóczka z naturalnej wełny do wyrobu krajek, skarpet i czapek, strzały treningowe i historyczne, kołczan, materiały na wykonanie stroju męskiego i damskiego (len, wełna), fibule (zapinki) z mosiądzu do stroju damskiego i męskiego, klamra do pasa męskiego oraz klamra i zawieszka do pasa podtrzymującego pochwę miecza wykonane ze stopu miedzi, formy skóry do wykonania butów, pasa i ozdób skórzanych. Wykonano pieczątkę stowarzyszenia.

Cele projektu:

1. Wzrost potencjału organizacji poprzez realizację działań projektowych (zakup wyposażenia).

2. Wzrost liczby mieszkańców angażujących się w działania stowarzyszenia i inicjatywy lokalne.

Całkowita wartość projektu: 6 250 zł

Kwota dofinansowania: 4 750 zł

Wkład własny niepieniężny (praca wolontariuszy): 1 500 zł

Partnerem Projektu jest Gmina Werbkowice, która nieodpłatnie udostępniła pomieszczenia w świetlicy i Kompleksu Wystawowego w miejscowości Kotorów na potrzeby przeszkolenia nowo zrekrutowanych członków Stowarzyszenia oraz na swojej stronie internetowej i profilu facebook udostępniła informację o realizacji projektu.

 

http://wandalowie.werbkowice.pl/