14 czerwca 2024

Dożynki Powiatowo-Gminne w Werbkowicach

Miniona niedziela 15 września, dla wielu mieszkańców naszego powiatu była jedną z najważniejszych w całym roku.

Reklamy

 

Władze lokalnych samorządów, przedstawiciele Sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, rolnicy oraz licznie przybyli goście uczestniczyli w Powiatowo – Gminnych Dożynkach w Werbkowicach. Organizatorami wydarzenia byli: Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk oraz Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska. Patronat honorowy nad uroczystością objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Święto plonów to czas radości, dziękczynienia Bogu za zebrane plony i ludziom za ich ciężką pracę, czas spotkań i wymiany doświadczeń z innymi rolnikami, to również radość i odpoczynek. Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk szczególne wyrazy uznania i najwyższego szacunku  skierowała  do rolników. „Jestem wdzięczna  za Wasz wysiłek i zaangażowanie, jaki wkładacie w swoją pracę. Wielu ludziom trudno docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe, a praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej. Jednocześnie życzę wszystkim, aby nigdy nie zabrakło na  naszych stołach tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba” – podkreślała w swoim przemówieniu Starosta.

Reklamy

Starostami tegorocznych Dożynek zostali Wioletta Wiater oraz Piotr Kazański.

Pani Wioletta Wiater prowadzi wspólnie z mężem Grzegorzem gospodarstwo rolne w miejscowości Zosin  w gminie Horodło. Państwo Wiater swoją działalność rolniczą opiera głównie na produkcji roślinnej, prowadza również dział produkcji rozsad pod osłonami. Obecnie powierzchnia gospodarstwa wynosi 30 ha. Rozwój swojej działalności w przeważającej mierze opierają się o środki własne i unijne.

Reklamy

Pan Piotr Kazański  z miejscowości Strzyżowiec w gminie Werbkowice prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni około 98 ha, w tym 9,5 ha trwałych użytków zielonych. Od kilku lat specjalizuje się w uprawie warzyw korzeniowych. Na 5 ha uprawiane są buraki ćwikłowe, a na 15 ha marchew. Na pozostałym areale uprawiana jest kukurydza na kiszonkę i ziarno oraz zboża W gospodarstwie utrzymuje również stado 25 krów mlecznych rasy HF o bardzo wysokiej wydajności mlecznej. Od kilku lat korzysta z programów unijnych, które w znacznym stopniu pozwalają unowocześnić warsztat jego pracy. Tradycyjnie Święto Plonów rozpoczął barwny korowód wieńców dożynkowych, a po uroczystej Mszy Świętej rozpoczęły się występy artystyczne i wydarzenia towarzyszące.

 

Po raz pierwszy w powiecie hrubieszowskim podczas Dożynek  odbyły się I Powiatowe Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. O Puchar Starosty Hrubieszowskiego konkurowało 14 zaprzęgów.

Na podium stanęli:

I miejsce: Zawodnik: Stanisław Bucior – Zadębce, Luzak: Michał Bucior, Konie:  Ega i Elza,

II miejsce: Zawodnik: Jarosław Ulanowski – Grabowiec, Luzak: Marcin Boczkowski, Konie: Likon i Jolka,

III miejsce: Zawodnik: Stanisław Stasiuk, Luzak: Maciej Ziemiański, Konie: Flora i Greys II.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i podkreślamy, że to emocjonujące wydarzenie wpisze się na stałe w powiatowy kalendarz wydarzeń.

 

Na wniosek Starosty Hrubieszowskiego Maryli Symczuk,  za  pracę i wkład wniesione na rzecz rolnictwa,  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski  uhonorował    orderem „Zasłużony dla Rolnictwa” następujące osoby:

1.  Boryło Krzysztof  zam.  Horodło (gm. Horodło)

2.  Brzuchala Tomasz zam. Trzeszczany Pierwsze (gm. Trzeszczany)

3.  Guluk Artur zam.  Zadębce (gm. Trzeszczany)

4.  Gietka Stanisław zam. Hrubieszów (gm. miejska Hrubieszów )

5.  Kusiak-Janiec Anna zam. (gm. miejska Hrubieszów )

6.  Przytuła Ireneusz zam. Cichobórz (gm. Hrubieszów)

7.  Wilgos Marcin zam. Łuszczów Kolonia (gm. Uchanie)

 

Podczas uroczystości wybrano również najpiękniejszy wieniec dożynkowy:

I miejsce: Sołectwo Zadębce z gminy Trzeszczany,

II miejsce: Sołectwo Borsuk z gminy Mircze,

III miejsce: Sołectwo Hrebenne z gminy Horodło.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tegorocznego Święta Plonów.

 

(tekst i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)

 

Galerie:

Galeria zdjęć na profilu GOK

Dożynki w obiektywie Artura Wąsika