Dzielni parafianie z Moniatycz

„W końcu lipca 1915 r. został zajęty Lublin przez posuwającą się falę ofensywy austryacko-niemieckiej, w sierpniu przesunęły się walki przez całą ziemię lubelską i chełmszczyznę, aż na Wołyń i wówczas to otrzymałem polecenie (…),

Reklamy

 

by udać się w tamte okolice dla zbadania stanu i potrzeb kraju, a równocześnie zawieźć pierwszą pomoc (…)” – pisał prof. Michał Marian Siedlecki. „Objechałem ogromną przestrzeń kraju, zwłaszcza zaś okolice najbardziej zniszczone”. Taki był początek niezwykłej podróży.

 

Więcej:

http://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/6020,dzielni-parafianie-z-moniatycz

 

źródło i fot.: kronikatygodnia.pl