Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Wiszniowie

17 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie odbył się Dzień Otwarty połączony z Dniem Języków Obcych.

Reklamy

 

Przybyło mnóstwo gości, m.in. Pani Wójt M. Małyszek, dyrektorzy z sąsiednich szkół: Pani M. Maciejewska (SP w Mirczu), Pan J. Baryła (SP w Kryłowie), Pani dyrektor GOK w Mirczu M. Sobczuk, przedstawiciel Nadleśnictwa w Mirczu Pani M. Białobrzeska-Stańko, Pan Cz. Badyła – bibliotekarz filii bibliotecznej w Wiszniowie, Pani B. Teresińska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wiszniowie, Pani K. Powęska – przewodnicząca Rady Rodziców.

Pani Dyrektor D. Miazga na wstępie powitała wszystkich przybyłych gości, a wśród nich również nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole i obecnie przebywają na emeryturze: Pani dyrektor E. Laskowska, Pani A. Michalczuk, Pani B. Karczmarczyk, Pani Z. Błaszczuk, Pan B. Barszcz.

Ten dzień był bez wątpienia wyjątkowy. Celem było zaprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, pochwalenie się swoimi osiągnięciami. Przy okazji Dnia Otwartego nauczyciele podsumowali również swój pobyt za granicą w ramach programu Erasmus +. Nauczyciele: Pani I. Bełz, Pani J. Kowalczuk, Pani B. Kozłowska-Leń i Pan. K. Uszko opowiedzieli o zdobytych umiejętnościach podczas dwutygodniowego kursu językowego w Londynie i Brighton. Przedstawiono również fotorelację z wyjazdu i zaprezentowano przywiezione pamiątki.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali akademię, która z humorem oddała życzliwy nastrój panujący w szkole.

W związku z Dniem Języków Obcych podsumowano konkursy językowe: leksykalno-gramatyczny „Yes, I can!”, konkurs na symbol Wielkiej Brytanii, Mistrza cyrylicy, konkurs „Moja matrioszka”, konkurs plastyczny „Rosja znana i nieznana” oraz wybrano najlepszą prezentację multimedialną o Rosji.

Nauczyciele języków obcych: Pani A. Mielniczuk, Pani B. Kozłowska-Leń i Pan K. Uszko przygotowali dwie sale tematyczne: angielską i rosyjską, które oddały klimat obu krajów. Uczniowie oraz goście mieli możliwość poznania wielu ciekawostek związanych z Wielką Brytanią i Rosją. Odbyła się również degustacja angielskich i rosyjskich potraw.

Na zakończenie wręczono nagrody i rozstrzygnięto konkursy językowe.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoim wkładem pracy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości. Dziękujemy również wszystkich przybyłym gościom za obecność.

 


Tekst: B. Kozłowska

Zdjęcia: D. Smoll, E. Frańczuk, A. Mielniczuk, B. Kozłowska

SP w Wiszniowie