Dzień Seniora w Dziekanowie

Uroczyste spotkanie odbyło się w sobotę, 28 listopada 2015 w miejscowej świetlicy. Były najlepsze życzenia dla Seniorów a dla najstarszych z obecnych również kwiaty i upominki.

Reklamy


Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Fedorczuk kierując słowa do Seniorów podziękowali także organizatorom tej uroczystości a byli nimi: Sołtys i Rada Sołecka wsi Dziekanów oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Część artystyczną wystawiły dzieci z tutejszej szkoły podstawowej. Ponadto koncertował zespół „To i Owo na Ludowo” z Gródka, który także dał oprawę muzyczną do wspólnej zabawy. Wszystkich rozweselał kabaret „Wsiowe baby” z Moniatycz.

Reklamyinfo i fot. UG Hrubieszów