9 grudnia 2023

Dzień Seniora w Stefankowicach Kolonii

Zanim przemijanie niechcianą starość Ci przyniesie, zanim troski całkiem zgaszą oczu twoich blask i gdy jeszcze garstkę marzeń pod poduszką masz – doceń, doceń każdą chwilą dnia…

Reklamy


Takie motto przyświecało tegorocznemu spotkaniu najstarszych mieszkańców Stefankowic Kolonii z okazji Dnia Seniora, zorganizowanego w dniu 24.07.2016 r. przez Sołtysa i Radę Sołecką oraz stowarzyszenie „Sosenka”.

Serdeczne życzenia wszystkim seniorom złożyli Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki , Przewodniczący Rady Gminy- Jerzy Fedorczuk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury- Aleksandra Muzyczuk, Radny Gminy Hrubieszów- Robert Balinowski dołączając upominki dla najstarszych seniorów, pani Kazimiery Strzeleckiej i pana Józefa Mizerskiego.

Reklamy

Do tych życzeń dołączyli Sołtys Stefankowic Kolonii Hipolit Mizerski oraz stowarzyszenie ‘Sosenka” obdarowując wszystkich skromnymi prezentami.

Dalszy przebieg uroczystości to część artystyczna oparta na wierszach Stanisława Buczyńskiego, smaczny poczęstunek i zabawa przy kapeli. Tradycyjne przyśpiewki ludowe umilały czas seniorom aż do zmroku.