17 kwietnia 2024

Fitness w Wiosce Strachów w Moroczynie

Dokonano wyboru oferty na dokonanie zakupu, transportu i montażu urządzeń fitness w ramach Projektu „Rozszerzenie oferty Wioski Strachów w Moroczynie – Bajkowa Kraina Gotanii”.


Kółko Rolnicze w Moroczynie

Moroczyn, dnia 31.05.2014r


NOTATKA

z dnia 31.05.2014r w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 14.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na dokonaniezakupu, transportu i montażu urządzeń fitness.  Działanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozszerzenie oferty Wioski Strachów w Moroczynie – Bajkowa Kraina Gotanii   i współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem i celem zamówienia jest utworzenie zewnętrznego parku fitness. W którego skład ma wchodzić 6 szt. urządzeń fitness w tym:

– wahadło

– steper

– biegacz

– ławeczka do ćwiczeń

– wyciskanie siedząc

– drążek

Wyciskanie siedząc oraz biegacz powinny posiadać po dwa stanowiska do możliwości użytku przez dwie osoby jednocześnie.

Wykonawca ponadto zapewnia przygotowanie dokumentacji dotyczącej zgłoszenia do nadzoru budowlanego zakresu planowanych plac na działce nr 329 w Moroczynie , zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzęt powinien być dopuszczony do użytkowania w miejscu  publicznym z odpowiednim atestem.

W skład zamówienia wchodzi także transport oraz montaż urządzeń fitness na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Moroczynie.


a) Informacja o sposobie upublicznienia zapytania lub informacja o wykonawcach, do których wysłano zapytanie.

Zapytanie ofertowe wysłano pismem z dnia 21.05.2014r. do następujących wykonawców:

 

  1. Herkules – Siłownie Zewnetrzne, ul. Śląska 41 A, 32-500 Chrzanów
  2. P.P.U.H ZAMA Maciej Zagórski, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń
  3. Müller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o., al. Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice
  4. Firma Ogrodnicza „RABATA” Marcin Irek, Teptiuków 47, 22-500 Hrubieszów
  5. BodyWorks, 01-492 Warszawa ul. Sobczaka 41

oraz informację o zapytaniu podwieszono na stronie www.lubiehrubie.pl, www.lgdhrubieszow.pl. Należy załączyć zrzut ze strony.


b) Wykaz ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert

1. Herkules – Siłownie Zewnetrzne, ul. Śląska 41 A, 32-500 Chrzanów

      Data złożenia oferty – Chorzów 21.05.2014r. ; cena oferty brutto – 26 051,00zł.

2. P.P.U.H ZAMA Maciej Zagórski, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

      Data złożenia oferty –26.05.2014r. ; cena oferty brutto – 24 538,50 zł.

3. Firma Ogrodnicza „RABATA” Marcin Irek, Teptiuków 47, 22-500 Hrubieszów

      Data złożenia oferty –21.05.2014r. ; cena oferty brutto – 24 992,00 zł.

4. Müller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o., al. Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice

      Data złożenia oferty –22.05.2014r. ; cena oferty brutto – 27 229,39 zł.

5.   BodyWorks, 01-492 Warszawa ul. Sobczaka 41

      Data złożenia oferty –21.05.2014r. ; cena oferty brutto – 19 839,90 zł.

     

c) Informacja o wyborze oferty

Wybrano ofertę Firmy Ogrodniczej „RABATA” Marcin Irek, Teptiuków 47, 22-500 Hrubieszów.

Uzasadnienie wyboru: zgodnie z kryterium wyboru oferty (oferowania cena 100%) wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym. Cena brutto 24 992,00zł., słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote). 

1. Herkules – Siłownie Zewnetrzne, ul. Śląska 41 A, 32-500 Chrzanów

Data złożenia oferty – Chorzów 21.05.2014r. ; cena oferty brutto – 26 051,00zł.

Oferta została odrzucona ze względu na wysokie koszty, przekraczające budżet przeznaczony na wykonanie tego zadania.

2. P.P.U.H „ZAMA” Maciej Zagórski, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

    Data złożenia oferty –26.05.2014r. ; cena oferty brutto – 24 538,50 zł.

Oferta nie została wybrana, ponieważ oferent nie zapewnił wszystkich wymagań będących przedmiotem zamówienia, czyli przygotowania dokumentacji dotyczącej zgłoszenia do nadzoru budowlanego zakresu planowanych prac na działce nr 329 w Moroczynie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Müller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o., al. Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice

      Data złożenia oferty –22.05.2014r. ; cena oferty brutto – 27 229,39 zł.

Oferta została odrzucona ze względu na wysokie koszty, przekraczające budżet przeznaczony na wykonanie tego zadania.

5. BodyWorks, 01-492 Warszawa ul. Sobczaka 41

      Data złożenia oferty –21.05.2014r. ; cena oferty brutto – 19 839,90 zł.

Oferta nie została wybrana mimo najniższej ceny, ponieważ oferent nie zapewnił wszystkich wymagań będących przedmiotem zamówienia, czyli przygotowania dokumentacji dotyczącej zgłoszenia do nadzoru budowlanego zakresu planowanych prac na działce nr 329 w Moroczynie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d) data sporządzenia notatki: 31.05.2014 r.

 

Sporządził: Koordynator Projektu Ewelina Dąbrowska

Prezes Zenon Studziński

Sekretarz Jan Wawrzecki