3 grudnia 2023

Gmina Dołhobyczów: Konkurs na dyrektora szkoły w Hulczu unieważniony

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Hulczu zostaje unieważniony.

Reklamy

 

Urząd Gminy w Dołhobyczowie poinformował, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Hulczu zostaje unieważniony.