26 maja 2024

Gmina Dołhobyczów: Umowy na remonty dróg podpisane (ZDJĘCIA)

Wójt gminy Dołhobyczów – Grzegorz Drewnik oraz skarbnik gminy – Alicja Jurczuk, podpisali umowy na realizację przebudowy dróg w miejscowościach Sulimów i Zaręka.

W wyniku przeprowadzonych przez gminę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniony został wykonawca zadań – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Hrubieszowa, które reprezentował prezes zarządu Dariusza Gumieniak.

Zadania współfinansowane są ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Przebudowa drogi gminnej nr 111372L w miejscowości Sulimów:

wkład własny Gminy Dołhobyczów wynosi 5% – 63 628,52 PLN

dofinansowanie 95% – 1 208 491,78 PLN

Przebudowa drogi gminnej nr 111381L w miejscowości Zaręka:

wkład własny Gminy Dołhobyczów wynosi 5% – 40 807,42 PLN,

dofinansowanie 95% – 755 340,93 PLN

­

(info i fot. UG Dołhobyczów)


Zobacz też:

Dołhobyczów: Wielkanocne ozdoby… (ZDJĘCIA)

Dołhobyczów: Wielkanocne ozdoby… (ZDJĘCIA)


Może kiedyś…

Może kiedyś…