Gmina Dołhobyczów: Wyniki konkursu plastycznego na temat projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji

Wyniki konkursu plastycznego na temat projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Reklamy

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Teresa Gierolińska
 2. Kamila Jakubiec-Ćmiel
 3. Grzegorz Drewnik

powołana do oceny prac w ramach konkursu plastycznego projektu „Wrota Lubelszczyzny- Informatyzacja Administracji” dokonała w dniu 07.01.2014 roku oceny zgłoszonych prac.

 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs zgłosiły się 3 zespoły czteroosobowe pod opieką opiekunów z Zespołu Szkół w Hulczu.

 

Zespół nr 1  w składzie:

 1. Norbert Sobczuk
 2. Kamila Ciemięga
 3. Dawid Rogala
 4. Ewa Nowakowska

Opiekun: Anna Drewnik

 

Zespól nr 2 w składzie:

 1. Aleksandra Błaszczak
 2. Eliza Kwiatkowska
 3. Patrycja Pulik
 4. Kacper Pulik

Opiekun: Maria Szczupak

 

Zespół nr 3 w składzie:

 1. Martyna Malec
 2. Katarzyna Mielniczuk
 3. Ewelina Padejasek
 4. Paulina Szewczyk

Opiekun: Ewelina Piluś-Ostaszewska

 

Komisja dokonała oceny zgłoszonych prac i przyznała nagrody:

I  Miejsce zajął – zespół nr 3

II Miejsce zajął – zespół nr 2

III Miejsce zajął – zespół nr 1

 

Komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów: kreatywność, oryginalność, kompozycja, umiejętność użycia technik plastycznych, czytelność przekazu artystycznego, estetyczne wykonanie prac, oraz kryterium zgodności treści z wartościami plastycznymi: zgodność z tematyką Konkursu.

I  Miejsce zajął – zespół nr 3

II Miejsce zajął – zespół nr 2

III Miejsce zajął – zespół nr 1


Zdjęcia » 

 

źródło i fot. UG Dołhobyczów