23 kwietnia 2024

Gmina Dołhobyczów: Z rowerową wizytą na Ukrainie

13 osób wzięło udział w rajdzie rowerowym na Ukrainę zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dołhobyczowie w dniu 09.06.2016 r. Celem rajdu była popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu w zgodzie z naturą z nutką historii.


Uczestnicy rajdu pokonali około 40 kilometrów mając okazję podziwiać walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe terenów należących do Polski (obecnie Ukraina), pozostawiając niezapomniane wrażenia.

Trasa rajdu przebiegała przez niezwykle atrakcyjne przyrodniczo obszary na Ukrainie: Uhrynów – Nuśmice – Waręż – Bojanice – Chorobrów.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom rajdu za to, że wybrali tę a nie inną formę rozrywki, że wytrwali na wprawdzie ciekawej ale również dosyć trudnej do pokonania trasie.  Przyjmujemy już zgłoszenia na następny wyjazd. Osoby zainteresowane prosimy o osobisty kontakt z biblioteką Publiczną w Dołhobyczowie. Termin do uzgodnienia.fot. GBP Dołhobyczów