Gmina Dołhobyczów: Zawody sportowo-pożarnicze połączone z jubileuszem 90-lecia OSP Witków

W dniu 23 czerwca 2019 r. na boisku sportowym w miejscowości Witków gmina Dołhobyczów odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze połączone z jubileuszem 90 lecia powstania jednostki, w których wzięło udział 15 drużyn.

Reklamy

 

Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Dołhobyczowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie.

Mszę Świętą w kościele pw. Św. Antoniego w Witkowie odprawił w intencji strażaków pomocnik duszpasterski Grzegorza Korgul.

Reklamy

Następnie pododdziały wraz z pocztami sztandarowymi z jednostek OSP Witków, Żniatyn, Sulimów pod dowództwem Komentanta Gminnego Związku OSP RP Stanisława Staszczuka  przemaszerowały na boisko sportowe.

Otwarcia zawodów sportowo – pożarniczych dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dołhobyczowie Grzegorz Drewnik.

Na ręce Prezesa jednostki OSP Witków Wiesława Klimkiewicza dla wszystkich druhów tej jednostki od Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Prezes Zarządu Grzegorz Drewnik wręczył list gratulacyjny w związku z obchodami w roku bieżącym jubileuszu 90 lecia powstania jednostki OSP Witków.

Listy gratulacyjne, dyplomy Prezes jednostki Wiesław Klimkiewicz otrzymał od Starosty Powiatu Hrubieszowskiego Pani Maryli Symczuk, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie reprezentowanego przez Zastępcę st. kpt. Tomasza Zwolak, Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie reprezentowanego przez por. Lucjana Wygachiewicza, oraz od Prezesa Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie reprezentowanego przez Pana Wiesława Ślepko.

Druh Wiesław Klimkiewicz Prezes jednostki OSP w Witkowie przedstawił zarys historyczny jednostki.

Obsługę techniczną zawodów zapewnił skład sędziowski z Komendy Powiatowej Państowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Rozegrano dwie konkurencje /sztafeta pozarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe/, zarówno w kategorii ochotnicznych straży pożarnych jak i młodzieżowych druzyn pożarniczych.

Protokół końcowy z przebiegu zawodów sportowo – pożarniczych odczytał sędzia główny zawodów w poszczególnych kategoriach:

 

Ochotnicze Straże Pożarne

I miejsce               Żniatyn

II miejsce             Dołhobyczów

III miejsce            Witków

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopcy

I miejsce               Dołhobyczów

II miejsce             Żniatyn

III miejsce            Horoszczyce

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewczęta

I miejsce               Hulcze

 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Zastępca Komendanta Państwowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wręczyli puchary i dyplomy dziekując wszystkim startującym drużynom za udział w zawodach.

 

(info i fot. Urząd Gminy Dołhobyczów)