Gmina Hrubieszów: Bieg Pamięci

31 października br. Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach zorganizował Sztafetowy Bieg Pamięci.

Reklamy

 

W tym roku –  „niepodległościowym” – GOK Wołajowice zaprosił do Biegu uczniów szkół, których patronami są Polacy szczególni, mający ogromny wpływ na dzieje i kształtowanie się Polski.

W sztafecie uczestniczyli uczniowie Gminnego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Kozodawach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem, Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie i Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach.

Trasa corocznego Sztafetowego Biegu Pamięci prowadziła wzdłuż cmentarzy, mogił, pomników i innych miejsc Pamięci Narodowej Miasta i Gminy Hrubieszów. Uczniowie zapalili znicze przy pomniku na Dębince i pomnikach na cmentarzu wojskowym w Hrubieszowie, cmentarzu wojennym w Husynnem, kapliczce w Moroczynie, pomniku Stanisława Staszica w Dziekanowie, kapliczce w Szpikołosach, cmentarzu z I wojny światowej w Wołajowicach i na cmentarzu w Moniatyczach, na zbiorowej mogile żołnierzy polskich poległych w 1920 roku.

Bieg zakończono przy moniatyńskim kościele. To ostatni drewniany kościół na Zamojszczyźnie zbudowany przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Zapalono tutaj cztery specjalne znicze poświęcone patronom szkół biorących udział w Biegu: Bolesławowi Chrobremu, Tadeuszowi Kościuszce, Janowi Pawłowi II i jeszcze raz Stanisławowi Staszicowi. Wcześniej młodzież wypisała na zniczach imiona swoich patronów.

Celem biegu nie jest rywalizacja sportowa lecz oddanie hołdu tym, dla których najwyższym dobrem była Ojczyzna.

 

Tekst i fot.: Jacek Fuchs

Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach