Gmina Hrubieszów pozyskała w roku 2020 fundusze, które umożliwiły wsparcie szkół oraz uczniów przez zakup sprzętu umożliwiającego kontynuowanie nauki w systemie zdalnym, spowodowanym epidemią koronawirusa.

Reklamy

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zrealizowane zostały dwa projekty grantowe – „Zakup laptopów dla uczniów Gminy Hrubieszów” oraz „Zdalna szkoła w Gminie Hrubieszów”.

Na pierwszy projekt gmina otrzymała łącznie 59 581,20 zł, co umożliwiło zakup 28 laptopów wraz z niezbędnym osprzętem.

Reklamy

W drugim, pozyskana kwota wyniosła 75 000 zł, co po powiększeniu jej o 5 995,50 zł z gminnego budżetu umożliwiło zakup 30 laptopów wraz z niezbędnym osprzętem.

W trakcie realizacji jest również projekt „Aktywna Tablica”, w ramach którego zakupiono 6 laptopów do szkoły w Kozodawach za kwotę 17 500 zł, z czego wkład własny budżetu gminy wyniósł 3 500 zł.

W sumie, w roku 2020, dla szkół z terenu gminy Hrubieszów zakupiono 64 laptopy o łącznej wartości 158 076,70 zł.

Dodatkowo, gminie zostało użyczone do rozdysponowania 10 tabletów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, które przekazano gminnym szkołom.

­

info i fot. UG Hrubieszów