Gmina Hrubieszów: Dzielili się dobrocią

18 grudnia 2019 roku Rada i Wójt Gminy Hrubieszów zorganizowali Spotkanie Opłatkowe, na które zaprosili m.in.: kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Sołtysów, dyrektorów szkół, przedstawicieli KGW, OSP i stowarzyszeń.

Reklamy

 

Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach.

Jeszcze przed przełamaniem się opłatkiem zespół „Na Jeden Raz” z Mienian rozpoczął świąteczną oprawę artystyczną.

Później było wspólne dzielenie się opłatkiem i kolędowanie przy poczęstunku świątecznymi potrawami.

 

 

Tekst i fot.: Jacek Fuchs GOK Wołajowice