Gmina Hrubieszów: Historia mojej miejscowości

Zapraszamy dorosłych mieszkańców gminy Hrubieszów do udziału w konkursie „Historia mojej miejscowości”.

Reklamy

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty wraz z Partnerami Gminą Hrubieszów oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach zaprasza do udziału w konkursie „Historia mojej miejscowości”.

Przedmiotem Konkursu jest tekst – zapis wspomnień własnych lub zasłyszanych od starszych pokoleń dotyczących historii miejscowości Gminy Hrubieszów (ludzie, wydarzenia, zmiany, działania).

Tekst powinien być związany z przeżyciami i wspomnieniami uczestnika Konkursu lub innej osoby, której wspomnienia opisuje uczestnik.

Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Hrubieszów.


>> Regulamin

>> Formularz zgłoszenia