Gmina Hrubieszów: I Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Śpiewaczych

Do Krasnobrodu w dniu 7 czerwca 2015 roku pojechały reprezentantki 24 kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Hrubieszów, w ilości 60 osób.

Reklamy


Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie gościło członkinie kół gospodyń wiejskich i zespołów śpiewaczych z terenu diecezji zamojsko – lubaczowskiej.

Mszę Św. odprawił J. E. ks. bp. Jan Śrutwa, a kazanie wygłosił ks. Józef Bednarski, Duszpasterz Rolników, który podkreślał ważną rolę jaką odgrywała i odgrywa na wsi społeczna działalność członkiń KGW, które między innymi kultywują tradycje polskiej wsi.

Po uroczystościach kościelnych występowały różne zespoły, był też poczęstunek gdzie serwowano produkty lokalne. Śmiało można powiedzieć, że dziewczyny należące do KGW z terenu gminy Hrubieszów są do tańca i do różańca.

Ubrane w zielone bluzki z nazwą swojego koła i herbem gminy Hrubieszów oraz w zielone kapelusze z napisem powiat hrubieszowski przyciągały uwagę i doskonale promowały hrubieszowski region.

 

 

Tekst i foto – IKC