20 czerwca 2024

Gmina Hrubieszów: Konkurs na stanowisko dyrektora GOK

Wójt Gminy Hrubieszów ogłasza konkurs na Stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

Reklamy


Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dostępne pod linkiem:

https://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&p1=szczegoly&p2=5984 

Reklamy


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów w terminie do 26 listopada 2015 roku, do godz. 1500.źródło: UG Hrubieszów

Reklamy