Gmina Hrubieszów: Nowe obiekty dla turystów

Nowy projekt Gminy Hrubieszów zakłada budowę w Masłomęczu dwóch kolejnych chat, wzorowanych na budownictwie Gotów oraz zakup wyposażenia. Wartość całkowita inwestycji wynosi niemal 197 tys. zł

Reklamy

 

Wniosek, który Gmina Hrubieszów złożyła do Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania został pozytywnie oceniony na pierwszym etapie oceny. Wniosek pod tytułem: Budowa Chaty Spotkań i Chaty Strażnika w Masłomęczu Gmina Hrubieszów złożyła w celu uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów PROW 2007-2013 trafi teraz do oceny w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

Operacja (projekt) zakłada budowę w Masłomęczu dwóch kolejnych chat, wzorowanych na budownictwie Gotów oraz zakup wyposażenia w postaci krzeseł. Wartość całkowita operacji wynosi niemal 197 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie to 128 tys. zł. Realizację operacji zaplanowano do czerwca 2015 r.

Tymczasem można zwiedzać istniejące obiekty w Wiosce Gotów w Masłomęczu. Dobrą okazją do tego będzie Biesiada Archeologiczna, która odbędzie się już w dniu 27 lipca.