22 maja 2024

Gmina Hrubieszów: Nowe stroje i sprzęt dla grup i zespołów

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach zrealizuje zakup wyposażenia dla grup szerzących kulturę i dziedzictwo lokalne.

 

Nowe stroje i sprzęt otrzymają grupy i zespoły z gminy Hrubieszów, skupione wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach. To lokalni artyści, którzy dbają o zachowanie kultury i dawnych zwyczajów. Placówka doposaży ich dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

Nowe wyposażenie ma również zachęcić mieszkańców wsi do integracji oraz dbania o dziedzictwo kulturowe, podnieś poziom prezentacji zespołów i przyczynić się do rozwoju grup praktykujących lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego.

Dzięki środkom unijnym, 11 grup i zespołów działających przy GOK-u, zostanie doposażonych w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający dalsze funkcjonowanie i rozwój na rzecz społeczności lokalnej.

 

fot. lubiehrubie