15 czerwca 2024

Gmina Hrubieszów: Poszukiwani dyrektorzy szkół w Ślipczu i Husynnem

Gmina Hrubieszów ogłosiła konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Ślipczu i w Husynnem.

Reklamy


ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY HRUBIESZÓW z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ślipczu

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządza się, co następuje: § 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ślipczu z siedzibą w Ślipczu nr 55, 22-500 Hrubieszów.

Reklamy

Pobierz zarządzenie wraz z ogłoszeniemklauzula informacyjna

 

***

Reklamy


ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY HRUBIESZÓW z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządza się, co następuje: § 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem z siedzibą w Husynnem nr 118, 22 500 Hrubieszów.

Pobierz zarządzenie wraz z ogłoszeniem, klauzula informacyjna

 

(UG)