Gmina Hrubieszów: Poszukiwany odbiorca odpadów

Gmina Hrubieszów ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych po 31 lipca tego roku.

Reklamy

 

Nowa umowa będzie realizowana według zmienionych zasad, określonych w znowelizowanej ustawie o gospodarce śmieciowej.

Zmiany będą dotyczyć m.in. częstotliwości odbioru niektórych frakcji oraz sposobu segregacji odpadów. Obecnie przez cały rok śmieci zmieszane były odbierane według tego samego systemu – raz na miesiąc w zabudowie jednorodzinnej i raz na dwa tygodnie w wielorodzinnej. Od 1 sierpnia zostanie wprowadzony podział na dwa okresy. Od kwietnia do października odpady z zabudowy jednorodzinnej będą odbierane raz na dwa tygodnie, a z wielorodzinnej – raz na tydzień.

Reklamy

Ponadto właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają nowy worek w kolorze siwym na popiół oraz czerwony na odpady powstałe podczas izolacji domowej, związanej z pandemią koronawirusa.

Kolejną nowością jest wprowadzenie do regulaminu ulg dla tych mieszkańców, którzy zamiast oddawać odpady biodegradowalne będą je gromadzić w kompostownikach, otrzymując w zamian ulgę w opłacie śmieciowej. Jej wysokość jeszcze nie jest określona, a decyzje w tej sprawie podejmie rada gminy.

Przygotowując się do tych zmian obecną umowę, jeszcze na mocy wcześniejszych przepisów ustawowych, zawarliśmy w grudniu tylko na pół roku. W ten sposób daliśmy sobie czas na dostosowanie regulaminów, uchwał i innych aktów prawa lokalnego do nowej ustawy. Niektóre już zostały wprowadzone, a reszta jest przygotowywana do akceptacji przez radę gminy. Nowy regulamin i inne przepisy powinny być uchwalone przed 1 września – tłumaczy wójt gminy Hrubieszów Tomasz Zając.

Nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie śmieci z 37 miejscowości gminy Hrubieszów i Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Świerszczowie będzie obowiązywać do końca 2021 roku. Firmy, które chcą wykonywać te usługi mogą składać oferty do 28 maja. Dopiero po tym terminie okaże się, jakie będą koszty obsługi całego systemu w gminie, który zgodnie z przepisami może być finansowany wyłącznie z „opłat śmieciowych” od mieszkańców. Te obecnie wynoszą 8 złotych od osoby za odpady segregowane i 16 złotych za śmieci niesegregowane.

 

info: IAS